Amaliedagene 2019

Tidspunkt

22. - 25. august 2019

10:00 - 19:00

Sted

Oslo

Påmelding

Plakat med foto av Amalie Skram. Nå er det 20 år siden ildsjeler i We Shall Overcome (WSO) tok initiativet de første Amaliedagene, som har tatt navnet etter forfatteren Amalie Skram, født 22. august 1846.

I 20 år er Amaliedagene blitt arrangert av mennesker som har egenerfaring med psykiske helsetjenester. Det er en viktig arena for kontakt, og for utveksling av erfaringsbasert kunnskap og fagkunnskap om psykisk helse.

I 2017 var seksuelle overgrep et tema, og da holdt både Vårin Lillian Sørmeland, Stine Kühle-Hansen og Ingrid Johanne Vaalund fra LMSO foredrag.

Etter det har også LMSO vært med som arrangørorganisasjon, med en representant i arrangementskomiteen.

LMSO trenger en vara i komiteen – send gjerne en epost til [email protected] om du bor i Oslo-området og vil vite mer om hva det innebærer.

Arrangementet varer i fire dager:

  • Torsdag 22. august 2019: Jubileumsdagen, Fritt Ords lokaler.
    • Torsdag feirer vi oppstarten til Amaliedagene for 20 år siden, med initiativtakere og viktige støttespillere. Det blir blant annet en panelsamtale med minner fra den første tiden, allsang, diktlesning og varm lunsj. Dagen avsluttes på Eldorado, der Haakon Sandøy viser tre av sine filmer: «Makt og mening», «Til ditt eget beste» og «De hvite frakkene»
  • Fredag 23. august 2019: Fagdag: Respekt og verdighet, Litteraturhuset
    • Fredag og lørdag er fagdager, med innslag fra mennesker med egenerfaring og fagfolk. Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger starter fredag, Mette Ellingsdalen foreleser om menneskerettigheter, Ketil Lund om tvangsmedisinering og Tor Levin Hofgaard om juridisk bindende forhåndserklæringer. I tillegg kommer Tone Winnem og William Liknes fra Hurdalssjøen Recoverysenter, og Martin Veland avslutter med å fortelle om reduksjon av tvang ved Lovisenberg diakonale sykehus.
  • Lørdag 24. august 2019: Fagdag: Respekt og verdighet, Litteraturhuset
    • Lørdag åpner erfaringskonsulent Målfrid Frahm Jensen med å snakke om varsling i psykisk helsevern, og psykiater Marianne Mjaaland følger opp med “Veien til verdigere menneskemøter”. Etter lunsj fortsetter Kaare T. Pettersen, som er Norges første professor i profesjonskunnskap om vold og overgrep. Helen Wesnes forteller om “En psykiatrisk blindvei – og veien ut”, og Jan Magne Sørensen fra Hvite Ørn avslutter med å beskrive arbeidet med en psykoseveileder.
  • Søndag 25. august 2019: Gudstjeneste og minnemarkering, Ris kirke

Se gjerne brosjyren med mer detaljert program.

På søndag er det gudstjeneste i Ris kirke, kirkekaffe og minnemarkering ved ”Skammens grav”, et felles gravsted for psykiatriske pasienter.