Bli med på å lage LMSO-fagkveld i Kristiansand sammen med regionsansvarlig Glenn!

Bor du i Agder eller Rogaland? Nå har du muligheten til å være med på å lage en fagkveld eller fagdag med tematikk knyttet til traumer og overgrep sammen med regionsansvarlig Glenn Ruben Løland i LMSO Sør-Vest før sommeren.

Glenn Ruben Løland startet som regionsansvarlig i LMSO Sør-Vest sent på høsten i fjor. Han er 38 år, gift, har fire barn og jobber som elektriker til daglig, og er svært engasjert i tematikken LMSO jobber med.

Nå ønsker han så gjerne flere engasjerte lokale sjeler som frivillige som bor i LMSO Sør-Vest (Agder og Rogaland), og som vil bidra til å gjøre en konkret forskjell i overgreps- og traumefeltet. Glenn vil gjerne høre fra deg som vil bidra til å lage en fagkveld eller fagdag om traumer og ovegrep i Kristiansand før sommeren!

Man trenger ikke selv være utsatt eller pårørende for å bidra i LMSO, det holder lenge å ha et engasjement for å forebygge traumer og overgrep som et folkehelseproblem.

Organisasjonen LMSO er for meg en viktig plattform, som både ønsker og arbeider for å sette seksuelle overgrep på dagsordenen, og å bedre brukerens tilbud om hurtigere og riktigere hjelp til behandling – noe som jeg har erfart viktigheten av i eget liv, fortalte Løland i intervjuet med ham i fjor høst.

— Mitt ønske som regionsansvarlig for LMSO Sør er å synligjøre temaet i samfunnet, spesielt her på Sørlandet, men også bidra til bedre undervisning og kunnskap på området for de som jobber i førstelinjen og hjelpeapparatet. Og da må politikere og styresmakter bli med på lasset!

Én konkret måte å sette traumer og overgrep på agendaen er gjennom en fagdag/fagkveld om tematikken. LMSO Østlandet arrangerte i fjor høst “Fagkveld om traumereaksjoner”, som ble en stor suksess!

Vil du være frivillig sammen med Glenn og få til et knallbra arrangement før sommeren i Kristiansand som setter traumer og overgrep på agendaen?

Kontakt glenn@lmso.no innen 1. april!

Hvem ser vi etter?

  • Du bor i Agder eller Rogaland
  • Du er en samfunnsengasjert person med tid, kapasitet til og ønske om å bidra til å planlegge og gjennomføre denne fagkvelden eller fagdagen.
  • Du kan være utsatt selv, pårørende til utsatt, student, fagperson, forsker eller generelt samfunnsengasjert og med interesse for å forebygge folkehelseproblemet overgrep.
  • Du kan både være en person som er praktisk anlagt og tar mye initiativ, eller en som foretrekker å bli delegert oppgaver og få veiledning og oppfølging.
  • Du vil uansett få tilrettelegging ut ifra dine behov, personlighet og hvordan du vil bidra!
  • Alle er velkomne, og vi oppfordrer personer av alle kjønn, personer med minoritetsbakgrunn, og/eller personer med normbrytende funksjonsvariasjoner til å bidra frivillig hos oss.