Ledige styreverv i LMSO (inkl. styreleder): – Bidra til å løfte frem overgrep som et samfunnsproblem!

Ingunn Folgerø er nåværende styreleder i LMSO. Hun fratrer på årets landsmøte.

Vil du bidra til å forebygge seksuelle overgrep i samfunnet, og å bedre tilbudene til utsatte? Bli styremedlem i Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO)! Les intervjuet med to tidligere styremedlemmer og eksempler på konkrete styreoppgaver lenger ned i artikkelen for å få vite mer om hva det innebærer.

Landsmøtet til LMSO er lørdag 28. mai 2022 (mer informasjon kommer). Det vil da være noen åpninger for styreverv, inkludert styreleder! Styrelederen velges av landsmøtet, mens resten av styret konstituerer seg selv på sitt første styremøte dagen etter landsmøtet.

— Mitt engasjement som styreleder i LMSO har vært å bidra til å løfte frem overgrep som et samfunnsproblem som må bekjempes gjennom systematisk forskningsbasert arbeid, sier nåværende styreleder Ingunn Folgerø, som fratrer vervet på landsmøtet i mai.

Deler du dette engasjementet, og vil utgjøre en forskjell for overgrepsutsatte? Har du erfaring fra frivillige medlemsorganisasjoner, eller ønsker å få det? I så fall bør du lese videre!

Hva slags egenskaper bør et styremedlem i LMSO ha?

Du trenger ikke selv være overgrepsutsatt for å delta aktivt eller være medlem i organisasjonen: Du kan være fagperson, student, lærer, forsker, pårørende eller generelt interessert i å støtte LMSO sitt arbeid. Minst tre av styrets hovedmedlemmer skal ifølge våre vedtekter ha egenerfaring med overgrep eller være pårørende til en utsatt.

Foto i gråblå toner av en liten gutt med kort, krøllete hår som står ved et vindu og er ut av det mens han har hånden på glasset.
Minst tre av styrets hovedmedlemmer skal ha egenerfaring med overgrep eller være pårørende til en utsatt.

Av personlige egenskaper bør man som styremedlem i LMSO være effektiv, grundig, pålitelig og ryddig. Man bør også ha en forståelse for at personer som er aktive i LMSO kan ha visse egenerfaringer, selv om LMSO ikke er en ren brukerorganisasjon – men en interesseorganisasjon som er åpen for alle. Dermed er også evne til fleksibilitet og empatisk kommunikasjon viktig.

Du kan bo hvor som helst i landet, da styremøter i utgangspunktet gjennomføres digitalt, med mindre fysisk møte er nødvendig og/eller mer hensiktsmessig og praktisk.

Det er en fordel om du har erfaring fra frivillige medlemsorganisasjoner, men ikke et krav.

Kjenner du deg igjen i beskrivelsene over?
Send en e-post til [email protected] med informasjon om deg selv, hvorfor du vil være med i styret og din CV senest 25. april 2022. E-posten skal ha emnefelt “Styreverv”. Oppgi gjerne om du ønsker å være ordinært styremedlem, styreleder eller varamedlem. Henvendelsen vil videresendes til valgkomiteen, som kontakter aktuelle kandidater direkte. Valgkomiteen innstiller deretter noen av kandidater til landsmøtet. På landsmøtet presenteres uansett alle forespurte kandidater samt de som meldte interesse. Landsmøtet velger styremedlemmer fritt blant disse.

Hva innebærer styreverv i LMSO?

LMSO er medlem av Frivillighet Norge. På deres nettsider kan du lese generelt om hva styrearbeid i en frivillig organisasjon eksempelvis kan innebære.

Styret i LMSO har samlet arbeidsgiveransvar for generalsekretær i LMSO, dyktige Line K. Rødseth. Les mer om Line.

Konkrete eksempler på styreoppgaver i LMSO:

 • Planlegge, innkalle og gjennomføre styremøter og landsmøtet (organisasjonens øverste organ)
 • Føre tilsyn med den daglige driften av organisasjonen
 • Kjenne til LMSO sine vedtekter (vedtatt av landsmøtet) og sørge for at disse følges
 • Fastsette og behandle mål og planer, deriblant Strategi- og handlingsplan og årlige fokusområder
 • Noe arbeid med dokumenter for eksempel referater/protokoller, revidering av styringsdokumentet, handlingsplan og lignende

Styret har også arbeidsgiveransvar for generalsekretær. (Generalsekretær har arbeidsgiveransvar for øvrige ansatte.)

Bidra til å sette overgrep på agendaen

LMSO jobber for at overgrepsutsatte skal bli oppdaget og få tilstrekkelig støtte og hjelp. Dette gjør vi gjennom vårt påvirkningsarbeid politisk, mot helsetjenestene, utdanningsinstitusjonene og til relevante yrkesgrupper.

Våre hovedmål er:

   • Å synliggjøre seksuelle overgrep som et stort samfunnsproblem og folkehelseproblem
   • Å styrke kunnskapen om konsekvensene av seksuelle overgrep
   • Å samordne et effektivt og formalisert påvirkningsarbeid, med fundament i erfaring, fag og forskning, for å ivareta og forbedre rettighetene til mennesker som rammes av seksuelle overgrep.

Ta en titt på vår nyhetsside for et innblikk i arbeidet vårt!

— Stolt av at vi har fått til mer synlighet og åpenhet om tematikken

Foto av kvinne med blondt hår til litt lenger enn skuldrene. Hun har på seg en rutete skjorte og smiler og ser nn i kameraet. Hun har blå øyne. Bakgrunnen er et uklart landskap.
Tidligere styremedlem Thale Juul. Foto: “The Foto Fairy”

I 2019 ble daværende styremedlem Thale Juul intervjuet:

— Hvorfor er du styremedlem i LMSO?

— Jeg er engasjert i temaet og opptatt av å få vekk tabu, sier Thale Juul, styremedlem i LMSO. Hun jobber til daglig som leder for Business Support i Teekay Offshore Production.

— Hva er du mest stolt av at styret har fått til i løpet av din styreperiode?

— Jeg er mest stolt av hvordan LMSO totalt sett har utviklet seg som organisasjon, fått til mer synlighet og åpenhet om tematikken, sprer kompetanse i ulike kanaler i samarbeid med ulike aktører takket være gode initiativ i de ulike regionene, robusthet, vekst og profesjonalisering som organisasjon, og styret har fått utvikle seg til å bli mer et normalt styre.

— Hva liker du best ved å være styremedlem i LMSO?

— Opplevelsen av å bidra i et viktig samfunnsmessig område sammen med flinke folk i en organisasjon i vekst og endring.

— Hvorfor burde andre vurdere å bli styremedlem i LMSO?

— Du kan bidra til å gjøre en forskjell, og lærer mye!

— Jeg liker opplevelsen av mening og følelsen av å jobbe med noe viktig

Kvinne med lys hud og mørkebrunt hår ser inn i kameraet og smiler med munnen lukket. Hun har på seg et gult skjerf og blå Bergans-jakke. I bakgrunnen er en okergul vegg.
Tidligere styremedlem Sidsel Fjelltun. Foto: Andrea Bruer

I 2019 var Sidsel Fjelltun nestleder i LMSO:

Hvorfor er du styremedlem i LMSO?

— Jeg vil ha slutt på seksuelle overgrep, og har ikke troen på straff, men på forebygging, sier Sidsel Fjelltun, som til daglig jobber som psykolog.

Hvilke konkrete saker/prosjekter/arrangementer osv. er du mest stolt av at styret har fått til i løpet av din styreperiode?

— Kjedelig organisasjonssvar, men vedtektsendringene og ny formålsparagraf.

Hva liker du best ved å være styremedlem i LMSO?

— Opplevelsen av mening, følelsen av å jobbe med noe viktig.

Hvorfor burde andre vurdere å bli styremedlem i LMSO?

— Fordi det er viktig å jobbe med dette, og du får mye konkret erfaring med hvorfor vi fremdeles har seksuelle overgrep i samfunnet: Verv i LMSO gir deg et kræsjkurs i alt som ikke fungerer, og det er tross alt nyttig å vite dersom du ønsker endring.

Fjelltun påpeker at det også er flere grunner til at en bør vurdere hvorvidt en ønsker et verv i LMSO:

— Primært tidsbruk, trykket det er å jobbe med et tungt felt, og utfordringene med en organisasjon i sterk endring.

Du kan lese hele vårt interessepolitiske program i vår: Strategi-og-handlingsplan-2018-2022.

Alle som ønsker å engasjere seg i LMSO sitt arbeid har mulighet til dette. Du kan bidra som medlem. Du kan registrere deg som frivillig. Medlemskap er ikke en forutsetning for frivillige bidrag. Styreverv innebærer at man må være medlem i LMSO.