LMSO-fagdag 2019: Hjernen og traumer

Tidspunkt

18. oktober 2019

09:00 - 16:00

Sted

Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien, Oslo, Norge
Se veibeskrivelse

Påmelding

LMSO arrangerer fagdag med tema «Hjernen og traumer»

Oppdatering 25.10: Nå kan du laste ned materiell fra fagdagen!

Fagdagen holdes fredag 18. oktober fra kl. 09.00 – 15.00 på Litteraturhuset i Oslo. Syns du slike fagdager er viktige? LMSO arrangerer fagdagen helt med egne midler. Bli medlem (fra 300,- i året) eller fast giver (fra 5o,- i året) for å støtte vårt arbeid! Ta gjerne også en titt på hva vi jobber med om dagen på vår nyhetsside og vår kalenderside.

Billetter og praktisk info

Vold og overgrep er et stort problem for folkehelsen og et aktivt diskusjonstema i offentligheten. Vårt formål med fagdagen er å bidra til folkeopplysning. Vi vil forklare og tydeliggjøre vanlige reaksjonsmønstre etter overgrep, samt tilby verktøy som fagfolk, pårørende m.fl. kan bruke for å bedre møte og hjelpe utsatte.

Program

Program Person Tittel
09:00-10:00 Registrering
10:00 Åpning Fabian Stang Velkomst
10:15-11:00 1. Fag Dag Nordanger Oppskriften for vår utvikling ligger der: bruker vi den?
11:00-11:30 2. Erfaring Siri Kristine Engstad Kropps-prepping, et bedre alternativ for folk med traumelidelser
11:45-12:30 3. Erfaring Svein Schøgren «Uansett hvor ille det er, så kan livet bli bra!» Erfaringer som utsatt i et frikirkelig samfunn.
12:30-13:15 Lunsj
13:15-13:45 4. Fag Helene Flood Aakvaag Skam etter vold og overgrep – hva sier nyere forskning, og hvordan kan vi forstå skammen?
13:45-14:15 5. Erfaring Liv Breivikås Fevang «Det er alltid for tidlig å gi opp!» Å låse opp en traumekropp
14:30-15:00 6. Panel Brukere og fagpersoner
15:00-15:10 Avslutning v/Sidsel Fjelltun

 

 

Foredragsholdere

Fagpersoner

Dag Ø. Nordanger, psykologspesialist ved RVTS vest og professor ved OsloMet.

Han er forfatter av boken «Utviklingstraumer» og har som forsker og formidler vært sentral for fagutviklingen i Norge rundt traumebevisste omsorg for barn og unge.

Helene Flood Aakvaag er psykolog og har doktorgrad i psykologi fra universitetet i Oslo.

Hun er forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, har skrevet en rekke fagartikler om vold, overgrep og traumer, og holder også foredrag om temaet.

Erfaringsformidlere

I tillegg har vi invitert erfaringsformidlere som kan aktualisere denne kunnskapen og vise på hvilken måte den har vært virksom i deres egne liv. Erfaringsformidlerne vil ta for seg temaene dissosiasjon, skam, og kropp.

Svein Schøgren

Svein Schøgren er prostidiakon, skribent, foredragsholder, erfaringskonsulent og styremedlem i organisasjonen Utsattmann.

Schøgren vil fortelle sin historie som utsatt gutt i en frikirkelig kontekst. Svein ønsker å formidle hvilke overlevelsesmetoder han brukte som barn og hvilke senskader overgrepene har ført til som voksen. Skam og skyldfølelse er et viktig tema som han mener trenger et særlig fokus.

Han vil snakke om årene hvor livet ble fryktelig vanskelig, og hvordan han opplevde terapi og innleggelser på hans vei tilbake til livet. Svein sier: Uansett hvor ille det er, så kan livet bli bra! Svein Schøgren er også kjent fra NRK-dokumentaren “Mann. Utsatt.”.

Fotografi av Siri Kristine Engstad. Fotografiet er fra skuldrene og opp. En kvinne med mellomlangt, brunt hår, briller og brune øyne smiler og ser rett i kameraet. Bakgrunnen er uklar.
Siri Kristine Engstad

Siri Kristine Engstad er erfaringskonsulent, sykepleier, adjunkt og masterstudent ved UiT, Norges Arktiske Universitet. Seksuelle overgrep og mobbing setter dype spor, det har foredragsholder virkelig fått kjenne på.

Hun vil fortelle om sitt møte med psykiatrien i voksen alder og om hvordan plagene hennes ble enda verre av den medikamentelle behandlingen, om dødslengsel og vendepunktet hvor hun valgte å gå sin egen vei mot tilfriskning.

Det var kunnskap om hjernens plastisitet som ga et ørlite håp om at det kunne være mulig å skape et liv verdt å leve, uten medikamenter. «Prosjekt preppe kroppen» ga henne det hun trengte for å velge livet.

Liv Breivikås Fevang

Liv Breivikås Fevang er erfaringsformidler, foredragsholder, sykepleier, undervisningsansvarlig konsulent med erfaringskompetanse ved FoU enheten Stavanger Universitetssykehus.

Liv forteller om en oppvekst med seksuelle overgrep og hvordan dette førte til at hele kroppen låste seg, helt fra hun var barn og inn i voksen livet.

Hun deler også sorgen over å ha mistet to sønner og hvordan det har vært å bære denne sorgen når hun samtidig har en kropp som er traumatisert.

Er det mulig å låse opp en traumekropp? Liv gir oss noen gode refleksjoner rundt dette temaet.

Mer informasjon om arrangementet, påmelding og program kommer fortløpende både i denne kalenderoppføringen og i FB-arrangementet.

Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien, Oslo, Norge