LMSO og Kirkelig ressurssenter mot vold og overgrep samarbeider om å arrangere Messe for verdighet i Hol kirke

Tidspunkt

12. februar 2020

19:00 - 20:00

Sted

Hol kirke, Leknes, Norge
Se veibeskrivelse

Påmelding

Kirka på Vestvågøy setter seksuelle overgrep og vold på dagsorden. Stikkord i Hol kirke på onsdag førstkommende er verdighet, åpenhet og rettferdighet. Alle er velkomne uansett tro og livssyn.

Fotografi av Marianne Kristiansdatter Finstad. En kvinne med langt, blond hår, briller, hvitt skjerf og sort kåpe ser inn i kamera med et nøyralt uttrykk.
Marianne Finstad er regionsansvarlig i LMSO Nordland, og med på å arrangere Messe for verdighet i Hol kirke 12.02.2020.

LMSO samarbeider med Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep om Messe for verdighet. I nord er vi representert av regionsansvarlig LMSO Nordland, Marianne Finstad.

Vestvågøy Kirkelige Fellesråd skriver følgende på egne nettsider:

“Vi samarbeider med Landsforeningen mot seksuelle overgrep, representert ved  Marianne Finstad og Monica Larsen. ‘Kirke og tro kan være veldig vanskelig for mennesker som har opplevd overgrep. Derfor er det viktig og riktig at temaet løftes fram også i kirken’, sier Marianne Finstad.

Gjennom Messe for verdighet kan vi finne felles trøst, styrke og håp, og bidra til at utsatte kan ta verdigheten tilbake. Menighetene ønsker å vise solidaritet og omsorg til overgrepsutsatte. Den norske kirke bidrar til å ta en del av samfunnsansvaret rundt denne alvorlige problematikken. Kirka sitt diakonale oppdrag er å vise omsorg og gi støtte, spesielt til mennesker i vanskelige livssituasjoner.

Dette er et arrangement som veldig mange beskriver som fint, gir styrke, og man kan legge frem sin sorg og fortvilelse gjennom symbolske handlinger. Denne tilbakemeldingen kommer fra både troende og ikke-troende, ifølge Finstad.
(…)

Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep har hatt en sentral rolle i å utvikle Messe for verdighet, der vi blant annet får ta del i:

– Erfaringstekster som bringer overgrepsrelaterte erfaringer inn i gudstjenesten. Disse erfaringstekstene kalles også «stemmer».

– Musikkinnslag

– Mulighet for den enkelte å uttrykke seg i symbolhandlinger og gjøre seg delaktig på egne premisser.

De som deltar er: Prost Kristine Sandmæl, Marianne Finstad, Monica Larsen, diakon Kjersti Konsmo, kantor Ken-Gøran Mikkelsen, sang Karoline Martinsen, sokneprest i Hol og Buksnes Eimund Kibsgaard Nordberg.

Vi ønsker alle varmt velkommen!

Les mer om arrangementet i Vestvågøy Kirkelig Fellesråd sin artikkel.

Hol kirke, Leknes, Norge