Velkommen til LMSO Østlandet sitt digitale frivilligmøte!

Tidspunkt

23. november 2020

18:00 - 19:30

Sted

Google Meet/Internett (videomøte)

Påmelding

Regionsansvarlig for LMSO Østlandet, Mathilde Fuglesang Stokke, ser frem til å snakke med deg på møtet!

Bor du på Østlandet? Kan du tenke deg å bidra frivillig i LMSO, og/eller har ideer og forslag til hva LMSO Østlandet kan jobbe med fremover, særlig digitalt?

Den nye regionsansvarlige for LMSO Østlandet, Mathilde Fuglesang Stokke, inviterer til et digitalt frivilligmøte den 23. november klokken 18:00 – 19:30! Det er ingen påmeldingsfrist, og du kan også bare slenge deg med i siste liten hvis du ikke rakk å melde deg på! Send i så fall en mail til [email protected] for å få en link til videomøtet.

Du vil motta link til videomøtet per e-post noen dager i forveien.

NB: Du trenger ikke å være medlem for å bidra som frivillig i LMSO! Du trenger heller ikke selv å være overgrepsutsatt, bare engasjert i tematikken.

Hvem ser vi etter?

Kanskje er du politistudent, juss-student, studerer statsvitenskap, noe innen helsefag, retorikk/språk, IT, medier og kommunikasjon eller journalistikk, og vil bidra med din kunnskap for å på forskjellige måter arbeide mot overgrep?

Eller kanskje du er forsker, fagperson, og/eller har egenerfaring?

Man trenger ikke selv være overgrepsutsatt for å bidra i LMSO, bare interessert i tematikken. Det viktigste er at du har noe tid og overskudd til å bidra litt iblant med det du ønsker og har av kunnskap og kompetanse!

Å bidra som frivillig i LMSO Østlandet er et meningsfullt arbeid som kan innebære alt fra å påvirke politikere til å ta overgrep på alvor, til å kontakte utdanningsinstitusjoner og få overgrep inn i utdanningsplanen, skrive kronikker, og å være med på å arrangere fagdager og temakvelder, høringsinnspill, PR-arbeid – og alt annet frivillige selv kan tenke seg å bidra med.

Hva skal vi snakke om på møtet?

Planene for regionen fremover er at vi skal sette ned en arbeidsgruppe som jobber med langsiktige mål, blant annet disse:

  • Utarbeide en årsplan for region Østlandet der vi sammen konkretiserer og strukturerer mål for 2021, og hvordan vi skal gå frem for å gjennomføre dem.
  • Vi vil påvirke politikere til å ta overgrepsutsatte på alvor! Det gjør vi blant annet ved å hente inn informasjon fra politiske partier om hvordan de omtaler overgrep . Dette skal presenteres før valget i september 2021. Kanskje du har flere ideer og forslag?
  • Vi vil sørge for at overgrep er på agendaen i obligatorisk undervisning! Dette vil vi gjøre ved å opprette dialog med relevante utdanningsinstitusjoner.
    • Hva du kan bidra med: Ideer og tanker (og utførelse av disse) om hvordan vi kan overbevise utdanningsstedene om dette, særlig på sosiale- og helserelaterte studier.

Like fullt ønsker vi refleksjon om hvordan vi som frivillige kan jobbe fremover på de mindre oppgavene:

  • Hvordan kan vi utvikle oss i å digitalisere vårt arbeid der det er mulig?
  • Hvilke andre arrangementer kan vi ha i tråd med smittevernregler? Stand utendørs der vi selger kaker og deler ut brosjyrer, for eksempel?
  • Hva kan og ønsker dere frivillige med lite tid å bidra med? Eksempler: Skrive kronikker og innlegg, lage liste over kontaktinfo til politiske partier og utdanningsinstitusjoner, korrekturlesing og andre lignende administrative småoppgaver.