Temakveld: Barn med skadelig seksuell adferd

Tidspunkt

6. november 2019

18:00 - 19:30

Sted

Cafe Ni Muser, Bispegata, Trondheim, Norge
Se veibeskrivelse

Påmelding

Familieterapeut Tina Ludvigsen vil sammen med Morten Lundgren, spesialist i klinisk pedagogikk, holde foredrag om barn med skadelig seksuell adferd denne kvelden. 

Arrangementet er et samarbeid mellom Psykologistudenter om psyke og sex (POPS) og Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO). .

Tina Ludvigsen, er familieterapeut ved Divisjon Psykisk helsevern ved St. Olavs Hospital.

Tematikken på onsdagens foredrag:

  • Hvem er disse unge krenkerne? Og hva gjør de?
  • Hvordan blir de oppdaget?
  • Kan de behandles? Hvordan foregår dette?

Gratis inngang, men reserver plasser ved å bestille gratis billett via Hoopla.

Om Tina Ludvigsen Sæther

  • Bakgrunn fra forsvaret. Utdanning innen ledelse både militært og sivilt.
  • Utdannet klinisk sosionom og familieterapeut.
  • Jobbet i BUP siden 2012. Jeg jobber også i Trondheim kommune hvor jeg har en 20% stilling ved barnevernsvakten og i Trondheim kommune sitt kriseteam

Før hun begynte i BUP, jobbet hun i ulike barnevernstiltak.

“Mitt arbeid i BUP handler i dag mye om utredning og behandling av barn og ungdom som seksuelt har krenket andre. Noen er under ungdomsstraff og har behandling som et krav for å gjennomføre straffen.

Jeg veileder institusjoner og fosterhjem og er med på å utdanne nye behandlere som kan jobbe med denne tematikken,” sier Ludvigsen.

Om Morten Lundgren

  • Spesialist i klinisk pedagogikk
  • Seniorrådgiver, nasjonalt spisskompetansemiljø; Behandling for ungdom, bufetat, Region Midt
  • Universitetslektor ved Regionalt Kunnskapssenter for Barn og Unge – psykisk helse og barnevern (RBKU, Midt-Norge)
  • Deltaker i Ressursteam for bekymringsfull og skadelig seksuell atferd (REBESSA)

 

Cafe Ni Muser, Bispegata, Trondheim, Norge