LMSO kan videreformidle dine erfaringer om helsetilbud påvirket av koronarestriksjoner: — Jeg formidler erfaringene fra brukere, pasienter og pårørende

Foto av kvinne som smiler bredt og ser inn i kamera. Hun har brunt hår til skuldrene, blå øyne og en sortj akke over en gul topp med detaljtrykk i svart på. Bakgrunnen er trepanel i hvitt. Fotoet er fra skuldrene og opp.
Gro Harestad.

Har du erfaringer med behandlingstilbud påvirket av pandemien? LMSO ved Gro Harestad kan videreformidle erfaringene dine til Helsedirektoratet. Tidvis formidles de også til Helse- og omsorgsdepartementet og Folkehelseinstituttet.

Har du erfaringer om at ditt helsetilbud innen rus, psykisk helse, spesialisthelsetjenesten behandlingstilbud og lavterskeltilbud har blitt påvirket av koronarestriksjoner? Får du som er traumeutsatt forsvarlig helsehjelp? Trenger du behandling? Får du behandlingen du trenger? Er grunnen til et eventuelt avslag på behandling koronarelatert – det vil si, begrunnet i manglende kapasitet?

Har du erfaringer å dele om dette?

I så fall er det fint om du skriver et par setninger om det til Gro Harestad på [email protected]. Harestad (til vanlig regionsansvarlig i LMSO Rogaland) deltar i møter med Helsedirektoratet der disse erfaringene drøftes.

— Jeg formidler erfaringene fra brukere, pasienter og pårørende, sier Harestad.

— Erfaringene som deles kan være både positive og negative.

Harestad har taushetsplikt. E-poster slettes etter hvert som erfaringen er notert anonymt.

Les videre for mer informasjon, og bakgrunnen for at vi henter inn og videreformidler disse erfaringene:

LMSO bidrar i BrukerROP og Helsedirektoratets Brukerråd

I januar 2019 ble LMSO medlem av Helsedirektoratets BrukerROP. BrukerROP er et råd som består av bruker-, interesse- og pårørende organisasjoner innenfor feltet rus og psykiske helse.

— Organisasjonene er en del av høringsinstansene som Helsedirektoratet skal lytte til når beslutninger skal tas og nye behandlingstilbud skal vurderes, forteller Harestad.

I tillegg kan organisasjonene bringe inn saker som de mener er viktige at Helsedirektoratet får informasjon om og bør bringe videre til de rette arbeidsgruppene/avdelingene.

Formålet med møtene er å følge opp helsetilbudet til pasienter og brukere innen psykiske helse og rus, tilbudet innen spesialisthelsetjenesten og i kommunene, behandlingstilbudene og lavterskeltilbudene

BrukerROP er også representert ved to representanter i Helsedirektoratets Brukerråd. Brukerrådet skal fremme brukerperspektivet i strategisk viktige saker og prosesser for Helsedirektoratet. For 2020-2022 er det Gro Harestad som representerer organisasjonen innen psykisk helse.

Bruker-, interesse-, pårørendeorganisasjonene og Helsedirektoratet har møttes jevnlig i år, og fortsetter med tett samarbeid og erfaringsutveksling utover høsten. Møtene finner sted hver 14. dag via Skype.

Følge opp og kartlegge tilbud og behov

— Formålet med møtene er å følge opp helsetilbudet til pasienter og brukere innen psykiske helse og rus, tilbudet innen spesialisthelsetjenesten og i kommunene, behandlingstilbudene og lavterskeltilbudene, forteller Harestad.

De tar opp og drøfter blant annet følgende temaer:

Påvirkes tilbudene av Covid-19 restriksjonene? Vi vet at vårens restriksjoner fikk store konsekvenser for mange pasienter og brukere. Hvordan er tilbudene nå? Får pasienter og brukere forsvarlig helsehjelp? Er alt tilbake til normalen? Er det tilbud som ikke er tilgjengelige lenger/ikke åpnet igjen?

LMSO formidler dine erfaringer

Gro Harestad (til vanlig regionsansvarlig i LMSO Rogaland) deltar altså som nevnt i Helseidrektoratet-møtene som representant for LMSO. Harestad skal formidle erfaringene fra brukere, pasienter og pårørende.

Får traumeutsatte forsvarlig helsehjelp? Trenger du behandling? Får du behandling? Er grunnen til et eventuelt avslag på behandling koronarelatert – det vil si, begrunnet i manglende kapasitet?

Har du erfaringer som det er viktig og riktig at Helsedirektoratet får kunnskap om? Ofte er også Helse- og omsorgsdepartementet og Folkehelseinstituttet også med i møtene.

I så fall er det fint om du skriver et par setninger om det til Harestad på [email protected]. Erfaringene som deles kan være både positive og negative. Harestad har taushetsplikt. E-poster slettes etter hvert som erfaringen er notert anonymt.