«Hjernen og traumer» tema for LMSO-fagdag 2019: Inviterer til dialog mellom fagfolk, forskere og utsatte

Tema for årets fagdag: Hjernen og traumer. Illustrasjonsgrafikk: ElisaRiva/Pixabay.com

Hold av datoen: LMSO sin fagdag blir i år på Oslo litteraturhus den 18. oktober kl. 9-16! Foreløpig tittel for den kommende fagdagen er «Hjernen og traumer». Årets tema vil i hovedsak altså være hvordan vold og overgrep påvirker hjernen. Hvem som blir foredragsholdere kan du lese lenger ned i artikkelen!

LMSO har som mål å arrangere fagdag annethvert år. Fagdagen i Trondheim 2017 omhandlet overgrepsutsatte gutter og menn.

Fagdagen skal invitere til dialog mellom fagfolk, forskere og utsatte, og heve begge siders kompetanse.

— Gjennom foredragsholderne og erfaringsformidlerne vil vi forsøke å forklare konsekvensene av overgrep på en lettfattelig og korrekt måte, forteller Sidsel Fjelltun, leder for prosjektgruppa.

Fjelltun er også nestleder i LMSO, og jobber til daglig som psykolog.

LMSO-frivillige fra hele landet i prosjektgruppa

Siden februar i år har en gruppe på seks LMSO-frivillige fra ulike steder i landet jobbet med å planlegge årets LMSO-fagdag.

— Ved å vise hva traumer gjør med hjernen, håper vi at vi kan forklare både at overgrep er alvorlige hendelser, og også peke mot muligheten for bedring, sier Fjelltun.

— Sistnevnte er særlig viktig for å rette fokus mot de måtene samfunnet kan hjelpe utsatte på, fremfor et negativt og individuelt fokus på utsatte som «ødelagte», sier hun.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Foto av fem kvinner som ser inn i kamera og smiler.
Fagdag-prosjektgruppa! Fra venstre: Sidsel Fjelltun, Elin-Kristin Hem Olsen, Julie Sandø Wik, Helene Bakke og Yamina Eriksen. Ikke til stede: Gro Harestad.

Vil spre kunnskap på tvers av brukere, fag og forskning

LMSO har blant annet som hensikt å bidra til folkeopplysning rundt temaet seksuelle overgrep — hvor målet er å nå både utsatte, fagfolk, og befolkningen for øvrig.

— På samme måte ønsker vi i prosjektgruppa, ved hjelp av fagdagen, å fremme kunnskap om konsekvensene av seksuelle overgrep på tvers av brukere, fag og forskning, sier Yamina Eriksen fra prosjektgruppa.

Foto i gråtoner. Fotoet er nærbilde av en åker. Vi ser spredte kornstrå med gule detaljer i det grå. Over bildet står en tekst i blå skrift: "Fra kunnskap til handling -- sammen mot seksuelle overgrep"
For LMSO er det viktig å ha fokus på å basere handling på kunnskap. Dette er også et sentralt tema på fagdagen.

Promoansvarlig i prosjektgruppa, Helene Bakke, supplerer:

— Vi håper at vi ved å bidra til folkeopplysning på denne måten kan vi hjelpe overgrepsutsatte til å forstå mer om hva som har skjedd med dem.

— Vi vil også hjelpe samfunnet som helhet til å møte utsatte på en bedre måte — og bidra til at samfunnet kommer seg noen skritt videre i hvordan vi omtaler og tenker på overgrep.

Eriksen forteller at de har som mål å spre kunnskap om traumebevisst omsorg, vanlige prosesser i etterkant av seksuelle overgrep, og mulighetene for behandling og bedring.

Som en kjønnsnøytral organisasjon ønsker LMSO også å fremme kunnskap om at menn kan bli utsatt for overgrep, og at kvinner kan være overgripere.

Har som mål å tilby digital verktøypakke

— Vi ønsker også å opplyse om vanlige reaksjonsmønstre etter overgrep, samt gi verktøy som fagfolk, pårørende og andre kan bruke for å bedre møte og hjelpe utsatte.

— Målet med verktøyene er å gjøre det lettere for deltakerne å etterlyse og få i gang arbeid mot seksuelle overgrep i sine lokalmiljø.

— Her vil det blant annet bli delt ut en kunnskaps- og tiltakspakke, forteller Eriksen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Prosjektgruppa ønsker å gi deltakerne en digital verktøypakke som de kan bruke i sin lokale kommune og på sin arbeidsplass i arbeidet mot overgrep. Illustrasjonsfoto: rawpixel/Pixabay.com

Bakke utdyper:

— Ved å delta på denne fagdagen ønsker vi at deltagerne skal kunne få kunnskap som de kan benytte i sin hverdag og i sitt lokalmiljø.

Vi vil gi verktøy som fagfolk, pårørende og andre kan bruke for å bedre møte og hjelpe utsatte

Bakke forteller at de ønsker å ta opp foredragene på film og sette dem sammen med skriftlig materiale som deltakerne kan bruke i sin lokale kommune og arbeidsplass senere.

Målet er å lette arbeidet for kommuner og arbeidsplasser, og å kunne spre kunnskapen videre.

— Vi anser det som svært viktig å ha digitale verktøy som kan bidra til en kunnskapsbasert offentlig debatt, sier Bakke.

Tre dyktige foredragsholdere

Mann ser inn i kameraet og smiler.
Dag Ø. Nordanger. Foto: RVTS Vest

Til fagdagen har prosjektgruppa fått i stand avtaler med tre dyktige foredragsholdere:

Dag Ø. Nordanger: Psykologspesialist ved RVTS vest og professor ved OsloMet. Forfatter av boken «Utviklingstraumer», og har som forsker og formidler vært sentral for fagutviklingen i Norge rundt traumebevisste omsorg for barn og unge. Grunnlegger og koordinator av CACTUS, et nasjonalt nettverk for fagutvikling på utviklingstraumefeltet. Har hatt en rekke relaterte tillitsverv, inkludert å være nesteleder i regjeringens Barnevoldsutvalg.

Nordanger er blant annet kjent for sine pedagogiske videoer om hjernen og traumer, her fra RVTS Vest sin YouTubekanal:

Helene Flood Aakvag. Foto: Kristoffer Sandven

Helene Flood Aakvaag: Psykolog med doktorgrad i psykologi, fra universitetet i Oslo. Forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, har skrevet en rekke fagartikler om vold, overgrep og traumer, og holder også foredrag om emnet. I sin forskning er Helene opptatt av hvordan voldsutsatthet virker på sosiale relasjoner, og spesielt voldsrelatert skam. Har skrevet den populærpsykologiske boken “Hei, skam”, utgitt på Cappelen Damm forlag i 2017.

— Vi er veldig stolte over å ha disse med oss på laget, og vi ser frem til å høre hva de har å fortelle om på fagdagen! sier Fjelltun.

Erfaringsformidlere: Dissosiasjon, skam og kropp

Prosjektgruppa er også i gang med å engasjere erfaringsformidlere som vil aktualisere kunnskapen om fagdagens tematikk, og vise på hvilken måte den har vært virksom i deres egne liv.

— Erfaringsformidlernes historier vil på en måte binde foredragene opp mot den praktiske hverdag. De vil ta for seg temaene dissosiasjon, skam, og kropp, forteller hun.

Mer informasjon om erfaringsformidlerne kommer senere. Meld deg gjerne på LMSO sitt nyhetsbrev for å være sikker på å få med deg nyheter!

Prosjektgruppa har også etablert en veiledningsavtale med Reform — Ressurssenter for menn, for å ivareta mannsperspektivet gjennom fagdagen.

Håper på positiv effekt mot tabuer

— Dette et svært spennende prosjekt for oss i prosjektgruppa, som vi håper vil ha en positiv effekt mot tabuer og forestillinger om at seksuelle overgrep som samfunnsproblem er like uhåndterbart omtrent som en uhelbredelig sykdom med dødelig utgang.

— Det vil nok kreve en mer langsiktig prosess, men om flere tør å ta tak i dette temaet, er jeg ganske sikker på at prognosene vil bli langt bedre! sier Eriksen.

Foredragene vil bli filmet og gjort tilgjengelige på nett i etterkant av fagdagen.

— Følg med, dette blir bra!