LMSO samarbeidspartner i filmprosjekt om dissosiasjon: “Uskyld”

ExtraStiftelsen har innvilget 400 000 kroner i midler til å lage kortfilmen “Uskyld” av Eirik Tveiten. LMSO er en av samarbeidspartnerne i prosjektet.

Filmen handler om hvordan en ung mann reagerer når fragmenterte minner om et fortrengt overgrep kommer til overflaten. 

Vi får innsikt i hans psyke, forsvarsmekanismer, forvirring, angst og skam fra han begynner å ane hva som har skjedd, til han prøver å kommunisere dette til kjæresten og overgriperen.

Visuell illustrasjon av dissosiasjon — av erfarne folk

: Et foto i sort.hvitt av en mann med hår til ørene som smiler og ser i kamera. Han har på seg en sort pologenser.
Eirik Tveiten.

Formålet med korfilmen å visuelt illustrere traumerelaterte fenomener som dissosiasjon – sammen med flashbacks og kroppsreaksjoner – slik at mennesker kan få en bedre forståelse av og innsikt i ettervirkninger av traumer, krenkelser og overgrep. Filmen ferdigtilles tidligst februar 2020.

Eirik Tveiten har erfaring som skuespiller, manusforfatter og regissør fra teater og film. Han har hatt manus og regi på i alt 10 kortfilmer.

Odd G. Iversen i Atomfilm AS er filmens produsent. Iversen har erfaring som produsent og lineproducer fra i alt 160 filmproduksjoner og Tv-produksjoner, blant annet for NRK.

Tett samarbeid med LMSO

Foto av kvinne med kort hår med gråtoner. Hun har på seg briller, smiler og ser rett i kamera. Hun har på seg en fargerik vest over en sort genser. Bakgrunne ner en blanding av et uklart landskap og en hvit vegg.
Ingrid Johanne Vaalund.

Filmen realiseres i nært samarbeid med søkerorganisasjon Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO) v/ Ingrid Johanne Vaalund, regionsansvarlig for Telemark og Østlandet.

Det betyr at LMSO vil kvalitetssikre produksjonen ut fra tilgjengelig forskning, faglig kompetanse og kriterier, erfaringsbasert kunnskap og skjønn, og bidra til oppfølging og distribusjon av filmen.

Sterkt bidrag fra frivillige og ressurgrupper

Frivillige har lenge vært involvert i utarbeidelse av manuset til kortfilmen. I tillegg kvalitetssikres produksjonen av frivillige fagfolk i LMSO. Dessuten bidrar frivillige informanter.

Det skal også opprettes en ressursgruppe med representanter fra LMSO.

I tillegg er det knyttet fagpersoner til prosjektet som i dialog med regissør/manusforfatter bidrar med innspill knyttet til kortfilmens tematikk.

Faglig tyngde

Filmskaperne får innspill, råd og veiledning av flere personer med sterkt fagkompetanse på filmens tema:

  • John-Tore Eid, doktorgradsstipendiat med master i rådgivning, Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap) Medlem av LMSO.
  • Stine Kühle-Hansen, universitetslektor med traumekompetanse, medlem av LMSO.
  • I tillegg bidrar psykologer og andre fagpersoner som er tilknyttet LMSO, blant
    andre Gro Harestad, barnehagelærer som selv har erfaring med dissosiasjon.

Saken har blitt oppdatert med korrigeringer siden første publisering.