LMSO sin administrasjon åpen igjen

Uklart fotografi av en menneskemengde i en travel gate. Bildet er tatt skrått ovenfra, i fugleperspektiv, og vi ser mest ryggene til en mengde voksne mennesker. Fotoet er i lyse gråtoner.LMSO sin administrasjon har siden 12. mars holdt stengt grunnet korona-situasjonen og stengningen av skoler og barnehager. Skoler og barnehager åpner nå gradvis igjen — og det samme gjør vår administrasjon.

Vi gjør dog oppmerksom på at vi har mye arbeid å ta igjen nå, samt flere omfattende nye arbeidsoppgaver knyttet til omlegging av aktiviteter — slik at de kan fortsette digitalt.

Det kan med andre ord fortsatt ta litt tid å få svar på nye henvendelser. Vi ber om tålmodighet og forståelse for dette.

Organisasjonen fortsetter ellers å følge myndighetenes råd rundt coronaviruset.

Mer detaljert informasjon om organisasjones status i lys av konsekvensene av koronasituasjonen samt planene for 2020 kommer snarlig på nettside og sosiale medier.