” Hvorfor sa du ingenting?” Temakveld om seksuelle overgrep

Tidspunkt

28. november 2019

19:00 - 21:00

Sted

Meieriet bibliotek Storgata 27, 8370 Leknes
Se veibeskrivelse

Påmelding

Velkommen til den første av flere temakvelder for å fremme kunnskap om seksuelle overgrep.

Hvorfor sa du ingenting? – Vi vet at vold og overgrep sjelden avdekkes, og de fleste sakene blir IKKE politianmeldt eller ender opp i domstolen. Mange barn, unge og voksne går under radaren, men ønsker at noen skal se dem selv om de gjør alt for å holde volden og overgrepene skjult.

Temakvelden er et samarbeid mellom Meieriet bibliotek og LMSO (Landsforeningen mot seksuelle overgrep) og springer ut fra tanken om at biblioteket som offentlig møteplass med tilgang på mye kunnskap, er en god og ufarlig arena for denne typen opplysningsarbeid.

Disse kveldene skal være gratis der alle som ønsker det kan delta.
Det ilegges ingen forventninger til den som deltar om å bidra, annet enn å være tilstede.

De utsatte og deres personlige erfaring fra overgrep til anmeldelse og møte med rettsvesen skal være den røde tråden i denne temakvelden.

Vi har bedt inn kvalifiserte fagpersoner til å holde innlegg, samt at biblioteket selv skal bidra med relevant litteratur om emnet.

Marianne Kristiansdatter Finstad, sosionom og regionsansvarlig i LMSO Nordland vil holde fast i den røde tråden gjennom kvelden. Hun snakker om sin rolle i Landsforeningen mot seksuelle overgrep.

Monica Madsen og Stine Marie Brox Gundersen kommer fra Politiet. De er etterforskere med særskilt ansvar for seksuelle overgrep og vold mot barn.

Advokat Astrid Lindgaard Olsen bidrar med et innlegg om rettssystemets rolle i møte med de utsatte.

Ordfører Remi Solberg stiller som representant fra politikerne.

I tillegg får vi høre historien til en tidligere utsatt for overgrep.

Alle som vil er hjertelig velkommen til å delta på kvelden.
Enkel servering.

————————————————————————————-

Det tar i gjennomsnitt 17 år fra overgrep finner sted til man forteller noen om det. Noen deler dette aldri. Mange får alvorlige psykiske og fysiske funksjonsnedsettelser. De fleste mottar helsehjelp uten at de som yter den er klar over deres traumer.
Heldigvis ser vi av statistikken at det kan tyde på at dette nå kan snu. Kampanjer fra både myndighetene, politi, Kripos, intresseorganisasjoner o.l. nytter. Flere anmelder, saker avdekkes og overgripere dømmes. Pågående overgrep stoppes.
Vi har allikevel en vei å gå for at samfunnet anerkjenner denne trusselen mot folkehelsen til dem som rammes direkte eller indirekte. At man gir god nok helsehjelp til dem som ber om det er ingen selvfølge.
Vi får nye arenaer der unge og også voksne utsettes for seksuelle overgrep og seksuelle krenkelser, for eksempel sosiale media og internett. Saker som blir avdekket viser et stort omfang av nettovergrep, og der en overgriper kan ha hundrevis av ofre.
Dette må forebygges, og vi som voksne må få kunnskap og innblikk i våre barns hverdag på sosiale medier og nett generelt. Og vi alle må lære om både egne og andres grenser og at for eksempel konsekvenser av deling og oppbevaring av bilder. Det er faktisk straffbart selv om det kan virke «uskyldig»

Meieriet bibliotek Storgata 27, 8370 Leknes