REGIONER

LMSO organiserer sin lokale aktivitet, sitt engasjement og sin påvirkning gjennom en regionsmodell. En regionsansvarlig koordinerer og tilrettelegger for arbeid, tiltak, medlemmer og frivillige i de forskjellige regionene. Dette sikrer lokal påvirkning og styrker utviklingen av arbeidsnettverk i den enkelte regionen.

Er du interessert i å jobbe frivillig som koordinator for LMSO sitt arbeid?
Så flott! Da er det en fordel om du har fulgt organisasjonen over tid, har god kunnskap om organisasjonen og et ønske om å jobbe organisatorisk med planlegging av LMSO sitt arbeid i din region. Hvis du er ny i organisasjonen, får du en opplærings- og tilvenningstid.

Les gjerne informasjonsbrosjyren om LMSO for informasjon om målene til LMSO, organisering av aktivitet og frivillighet slik at organisasjonen når disse, og hvordan du som ny frivillig kan involvere deg:

Meld deg som frivillig via våre aktive oppdrag på frivillig.no. Du kan bidra frivillig enten du er medlem i LMSO eller ikke. Kontaktinfoen til de regionsansvarlige finner du på Kontakt-siden vår.

VÅRE REGIONER

Finn din region.

loader

INFORMASJONHEFTE

Nærbilde av en prestekrage fra siden/i profil i en blomstereng. Bakgrunnen er uskarp og i blågrå toner. Prestekragen er hvit og har en sterk okergul farge i

HVORDAN BIDRA?

Foto i gråblå toner av en liten gutt med kort, krøllete hår som står ved et vindu og er ut av det mens han har hånden på glasset.