Hold av datoen: Landsmøte lørdag 29. mai!

Tidspunkt

29. mai 2021

12:00 - 16:00

Sted

Digitalt møte

Påmelding

 


Lørdag 29. mai blir det landsmøte i LMSO! 

Oppdatering 12.5:

Sakspapirene er nå klare!

Du finner sakspapirene samlet i en egen digital mappe. Se program, saksliste og liste over vedlegg lenger ned.

Oppdatering 8.4: Styret besluttet på styremøte 7.4 at landsmøtet blir heldigitalt. Dette er grunnet den uforutsigbare smittesituasjonen vi står i.

 • Påmeldingsfristen er nå utløpt. Gikk du glipp av påmeldingen, men vil veldig gjerne være med likevel? Kontakt [email protected] snarest.
  • Påmeldte får mer informasjon om deltakelse på det digitale landsmøtet per e-post når landsmøtet nærmer seg. Vi blant annet avholde en digital generalprøve.
  • Vi ber om at alle følger særlig nøye med i søppelpost-mappen i ukene før landsmøtet.
 • FB-arrangement (teller ikke som påmelding)

Forslagsfrist for innkomne saker fra medlemmer er fire (4) uker før landsmøtedato. I år er fristen for å sende inn forslag til saker altså lørdag 1. mai. Forslag til saker sendes til [email protected].

Styret ber om at landsmøte-deltakere setter seg inn i saksopplysninger i forkant av møtet. Saksliste med vedlegg publiseres fortløpende på denne nettsiden snart de er klare og senest to uker før landsmøtet. Vi vil sende ut e-post til påmeldte til landsmøtet når sakspapirene er klare.

Vi minner ellers om at kun medlemmer har både stemmerett og talerett på landsmøtet. Frivillige og andre kan delta på møtet med talerett, men ikke stemmerett.

 • Meld deg inn i LMSO som ordinært medlem eller familiemedlem for å få stemmerett på landsmøtet, få flere medlemsfordeler og ellers støtte vårt arbeid økonomisk

Program for landsmøtet 2021

12:00–12:25: Registrering

12:30–12:45: Gjennomgang av forretningsorden og praktiske rammer for gjennomføring av landsmøtet

12:45–14:45: Landsmøtet

14:45–15:00: Pause

15:00–16:00 Landsmøte og utdeling av Ildsjel-pris

Til orientering: Søndag 30.5 vil det i tillegg være en digital styrets samling for nye og gamle styremedlemmer, dette for å sørge for kunnskapsoverføring og etablering av det nye styret.

Saksliste

1.21 Åpning av møtet, inkl. kort presentasjon av styremedlemmer og ansatte

 

2.21 Opptelling av stemmeberettigede medlemmer

 

3.21 Vedtakssak: Valg av møteleder, referent, to tellekorps-medlemmer og to protokollunderskrivere

Forslag til vedtak: Sidsel Fjelltun er møteleder, Tonje Rønning-Sorkness er referent, Kjersti Sandviken og Line Hågensen er tellekorps, mens Ingrid J. Vaalund og Gro Harestad er protokollunderskrivere.

 

4.21 Vedtakssak: Godkjennelse av innkalling, forretningsorden og praktiske rammer for digitalt landsmøte

Forslag til vedtak: Innkalling, forretningsorden og praktiske rammer godkjennes.


5.21
Orienteringssak: Styrets beretning 2020

 

6.21 Orienteringssak: Årsmelding og regnskap 2020

7.21 Orienteringssak: Revidert budsjett 2021


8.21
Vedtakssak: Budsjettforslag 2022

Forslag til vedtak: Budsjettforslag 2022 godkjennes. Styret gis mandat til å fortløpende revidere budsjettet ved behov i 2022.

 

9.21 Orienteringssak: Kontrollkomité

 

10.21 Vedtakssak: Vedtektsendringer

Forslag til vedtak: De foreslåtte vedtektsendringene vedtas.

 

11.21 Vedtakssak: Kontingent for studentmedlemskap foreslått til 150 kr

Forslag til vedtak: Foreslåtte kontingent for studentmedlemskap vedtas.

 

12.21 Valg

            Valgkomiteen innstiller og presenterer sin innstilling til styre og valgkomite.

 • Presentasjon og valg av styre
 • Presentasjon og valg av valgkomite
 • Vi takker av gamle styremedlemmer

Saksopplysninger i vedlegg

 • Vedlegg 1, sak 4.21: Innkalling landsmøte 2021
 • Vedlegg 2, sak 4.21: Forretningsorden 
 • Vedlegg 3, sak 4.21: Praktiske rammer for digitalt landsmøte 2021
 • Vedlegg 4, sak 6.21: Årsmelding 2020
 • Vedlegg 5, sak 6.21: Signert åregnskap 2020
 • Vedlegg 6, sak 6.21: Revisjonsberetning 2020
 • Vedlegg 7, sak 7.21: Revidert budsjett 2021
 • Vedlegg 8, sak 8.21: Budsjettforslag 2022
 • Vedlegg 9, sak 10.21: Forslag til vedtektsendringer LMSOs landsmøte 2021
 • Vedlegg 10, sak 10.21: Nåværende vedtekter