LMSO med stand på yrkesfaglig dag i regi av Fellesorganisasjonen og Nord universitet

Tidspunkt

7. februar 2020

09:00 - 14:15

Sted

Nord universitet, Universitetsalléen, Bodø, Norge

Påmelding

LMSO stiller med stand på yrkesffaglig dag arrangert av Fellesorganisasjonen og Nord universitet.

Kort om arrangementet:

“FO og Nord universitet inviterer i fellesskap til yrkesfaglig dag, fredag 07.02.2020. Fagdagen setter
lys på sosialt arbeid som fag/disiplin og er en møteplass for studenter, profesjonsutøvere og
arbeidsgivere.

Du som er invitert er:

  •  Student ved sosialt arbeid, Nord universitet og nysgjerrig på sosialt arbeids sitt arbeidsfelt
  •  Profesjonsutøver i offentlige og private tjenester, og som jobber i frivillig sektor.
  •  Arbeidsgiver som er interessert i hva som rører seg i sosialarbeiderfeltet og opptatt av
    rekruttering

Dagen gir mulighet til å få innsikt i litt av mangfoldet våre profesjoner representerer i norsk velferd
og hvordan sosialt arbeid uttrykkes i praksis. Du knytter faglige kontakter og utvikler sosiale nettverk,
promoterer, rekrutterer og informerer.

Arbeidsgivere kan stille med stands i vår minglesone for promotering og i rekrutteringsøyemed.”