Messe for verdighet i St. Petri Kirke, Stavanger – i forbindelse med Schizofrenidagene

Tidspunkt

6. november 2019

19:00 - 20:00

Sted

St. Petri Kirke, Stavanger
Se veibeskrivelse

Påmelding

Messe for verdighet
I solidaritet med alle berørte av vold og seksuelle overgrep. Messen arrangeres i forbindelse med Schizofrenidagene.

Sted: St. Petri kirke, Stavanger, 6. november 2019

Klokkeslett: 19:00

Tema for messen: “Under dine vinger”
Tittelen skal speile at vi av og til kan trenge å hvile og puste ut under noen beskyttende vinger. Vi må ta vare på hverandre og støtte hverandre.

En særlig ivaretakelse trenger mennesker som har opplevd vold og overgrep. I et slikt ivaretakende miljø kan man finne verdighet, livsmot og få bedre framtid.

Under messen vil det fremført to erfaringstekster, skrevet av medlemmer i LMSO, som sier noe om utfordringer knyttet til å oppleve seksuelle overgrep i barndommen, men som også gir håp om at livet kan bli godt igjen.

Arrangementet er åpent og gratis for alle interesserte.

St. Petri Kirke, Stavanger