Messe for Verdighet i Vågan kirke, Lofoten

Tidspunkt

23. mars 2022

19:00 - 20:00

Sted

Vågan Kirke
Se veibeskrivelse

Påmelding

Kirken i Vågan arrangerer i samarbeid med Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO) Messe for verdighet i Lofotkatedralen onsdag 23. mars 2022 kl. 19.00.

Dette skriver Vågan kirke selv om arrangementet:

Messe for verdighet er en temagudstjeneste som arrangeres i solidaritet for alle som er berørt av vold og overgrep. Den er utviklet av Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep (Vake) og markeres over hele landet. Det er en målsetting i Lofoten prosti å årlig feire en Messe for verdighet, og i år er det Vågan menighet som er vertskap, sammen med LMSO.

Som kirke ønsker vi å vise solidaritet og omsorg til overgrepsutsatte og ta vår del av samfunnsansvaret ved å løfte fram denne alvorlige problematikken og bidra til åpenhet. I år kjennes det om mulig enda viktigere å feire denne messen all den tid vi vet at nedstengningene under pandemien gjorde mennesker som lever i nære relasjoner med vold og overgrep enda mer sårbare.

Kirkas diakonale oppdrag er å vise omsorg og gi støtte, spesielt til mennesker i vanskelige livssituasjoner. Messe for verdighet har som mål å gi overgrepserfaringer plass i kirkerommet og løfte frem den verdigheten som den enkelte har fått fra Gud. Dette er en gudstjeneste hvor vi ønsker å skape håp.

Vi inviterer til ei stund i kirka for alle, man trenger ikke være fast kirkegjenger eller ha et avklart forhold til egen tro. Alle er velkomne. Dette blir en sterk og meningsfull messe.

Det vil erfaringsdeling av tidligere overgrepsutsatte.

Ordfører Frank Johnsen, solist Jeanett Skognes og gitarist Markus Dvergastein deltar også.

Fra Kirken i Vågan deltar:

  • Sokneprest Aina Marie Svendsen
  • Diakoniarbeider Trine Aas Nordvik
  • Kapellan Gunnar Már Kristjánsson
  • Organist Helge Vikjord

Fra Landsforeningen mot seksuelle overgrep deltar Monica Larsen og Marianne Finstad, som er frivillige i LMSO Nordland.

Messe for verdighet arrangeres onsdag 23.03.22 klokken 19.00 i Vågan kirke med påfølgende kirkekaffe bak i kirken rett etterpå.

Vågan Kirke