Teaterforestilling: “Man er først og fremst menneske”, Alta

Tidspunkt

10. oktober 2018

11:00 - 21:00

Sted

Thon Hotel Alta, Labyrinten 6, 9510 Alta, Norway
Se veibeskrivelse

Påmelding

Plakat med teksten "Man er først og fremst menenske" I rødt oppå et bilde av tre mennesker som sitter med ryggen til og ser inn i et tåkete, blått omrde med en trestamme til venstre i bildet.

Seminar-pakke 1 (dagtid, 11:00-14:30)
1. Foredrag om overgrepstematikken utviklet av pedagog/veileder Gro Harestad og sosionom Marianne Finstad
2. Man er først og fremst menneske – et vitnesbyrd (visning uten full lysrigg)
3. Ettersnakk/dialog
Særlig målgruppe: Helsepersonell, helsesøstre, lærere, barnehagepersonell, psykologer, studenter, rådgivere/veiledere og foreldre.

Seminarpakke 2 (ettermiddag, 18.00-21.00)
1. Man er først og fremst menneske – et vitnesbyrd
2. Ettersnakk/dialog
Målgruppe: Alle over 13 år.

Man er først og fremst menneske – et vitnesbyrd:
I et rom står det en to kvinner og en mann. Tilsynelatende helt vanlige; kanskje går de skole eller er i jobb, kanskje er de samfunnsengasjert eller interessert i fotball. Under huden er det noe mer. En bakgrunn som han eller hun har til felles med mange, mange andre.

“Man er først og fremst menneske – et vitnesbyrd” er en dokumentarforestilling som speiler refleksjoner i møtet med tre informanter som ble utsatt for overgrep i barne og ungdomsårene. Det er en forestilling om hemmeligheter som ikke lengre er hemmelige, og menneskene som ble berørt.

I løpet av 45 minutter blir vi kjent med tre ulike individer. Tre skuespillere arbeider mot å gi en innsikt i disse. De sjonglerer mellom ulike roller med mål om å danne en forståelse for tre liv.

Konsept, manus, regi: Aimée Kaspersen
Lysdesign: Nils Christian Hamsund Boberg
Komponist: Egil Stenhaug Strand
Teknisk avvikler: Ingunn Elverum
Skuespillere: Sindre Karlsholm, Lisa Thun og Siri Schnell Juvik

Laget i samarbeid med Landsforeningen mot seksuelle overgrep.

Anbefalt nedre aldersgrense 13 år.

Etter forestillingen blir det arrangert ettersnakk. Mer informasjon om deltagere i panelet kommer.

Forestillingen er støttet av Bufdir, LMSO, Troms Fylkeskommune og publikum-spleis.

Velkommen!

Thon Hotel Alta, Labyrinten 6, 9510 Alta, Norway