Temakveld for studenter: Familievold (Gratis inngang)

Tidspunkt

4. september 2019

18:00 - 20:00

Sted

Cafe Ni Muser, Bispegata 9C, 7012 Trondheim
Se veibeskrivelse

Påmelding

Familievold står som hovedtema når vi inviterer til høstens første fagdag for studenter!

Dette er et gratis arrangement hvor LMSO og Psykologstudenter om psyke og sex (POPS) i samarbeid ønsker å bidra til økt kunnskap om familievold, incest og overgrep. Anne Grytbakk vil gi oss faglig kunnskap og Vårin Lillian Sørmeland vil dele sin egen historie om incest og overgrep fra barndommen.

Gratis inngang!

Gjestene

Anne Grytbakk er barnevernspedagog og universitetslektor ved Institutt for sosialt arbeid NTNU. Hun har erfaring fra barneverntjenesten og jobbet i mange år i Kirkens bymisjon i Trondheim. Hun var også prosjektleder for en kartlegging av unge som selger eller bytter seksuelle tjenester. Seksuelle gråsoner, grooming og hvordan barn og unges søken etter seksuell kunnskap og erfaring kan føre til at de utsettes for overgrep er tema hun er opptatt av.

 

Vårin Lillian Sørmeland, utdannet skoleassistent med videreutdanning i spesialpedagogikk og arbeidsleder på Gullkornet i Melhus kommune. Hun holder foredraget «De stjal min barndom» og er også med i Ressursbanken som erfaringsformidler for LMSO. Vårin har i flere år holdt foredrag for ulike utdanninger, skoler og organisasjoner. «De stjal min barndom» er et sterkt foredrag hvor hun deler sin historie om overgrep i barndommen og hvilken påvirkning dette har hatt gjennom livet.

Cafe Ni Muser, Bispegata 9C, 7012 Trondheim