Coronaviruset og oppdrag, samlinger, arrangementer i LMSO eller gjennom LMSO: Informasjon til frivillige

Uklart fotografi av en menneskemengde i en travel gate. Bildet er tatt skrått ovenfra, i fugleperspektiv, og vi ser mest ryggene til en mengde voksne mennesker. Fotoet er i lyse gråtoner.LMSO ønsker at frivillige unngår å arrangere, eller delta i samlinger på tvers av kommunegrensene, på vegne av organisasjonen.

Ved eventuelt planlagte samlinger, og andre arrangementer:

1. Følg anbefalinger fra Folkehelseinstituttet
2. Ha håndsprit/mulighet til håndvask tilgjengelig i møtelokaler dersom du/LMSO er arrangør.
3. Dropp klemmen og håndhilsing.
4. Har du vært i utsatte områder i forkant av samling/møte/arrangement, ber vi deg om å forholde deg til rådene om karantene i hjemmet.

Ved større samlinger som innebærer mye reising via flyplasser og annen kollektiv trafikk for flere, vil LMSO sentralt gjennom våren vurdere i forkant hvorvidt disse skal gjennomføres som planlagt.

Dette gjør vi i solidaritet med de som kan bli alvorlig syke av viruset, og som et tiltak for å gjøre vårt for å begrense smitte i befolkningen generelt.