EMMY-nominasjon til “Kroppen min eier jeg”

Plakat med teksten "My body belongs to me" og fire tegnede barn som ser rett i "kamera". På plakaten er det informasjon om filmen og blant annet at den er EMMY-nominert.Animasjonsserien “Kroppen min eier jeg”, produsert av Bivrost Film, regissert av Trond Jacobsen og Marianne Müller – og med blant annet LMSO som samarbeidspartner – ble i dag nominert til en EMMY-pris.

“Kroppen min eier jeg” er en animert TV-serie i fire deler som skal gi barn (6-8 år) kunnskap om kropp, grenser og seksuelle overgrep.

Målet med serien og det tilhørende undervisningsopplegget for skoler er at flere barn skal tørre å varsle om overgrep, og at alle barn skal få lære om grenser – både sine egne og andres.

  • Se “Kroppen min eier jeg” på NRK Super

I dag ble det kunngjort at filmen er nominert til to kategorier i prisen The International Emmy® Kids Awards: “Kids: Digital” og “Kids: Factual”.

LMSO formell samarbeidspartner

– Det er et kvalitetsstempel at serien er nominert til den ene prisen etter den andre. Det kvalitetsstempelet gjør at filmene lettere blir grepet til av skolen. Det betyr enormt mye at filmene får den type anerkjennelse og omtale, sier Stine Kühle-Hansen.

Lærer og autorisert seksualunderviser Stine Kühle-Hansen fra LMSO sin ressursgruppe har utviklet det faglige innholdet i serien. Hun har også sammen med Marianne Müller i Bivrost Film skrevet manus til serien.

LMSO er en formell del av samarbeidsprosjektet rundt undervisningsfilmene, også på den økonomiske fronten.

Ville formidle budskapet på en mer tilgjengelig måte

– Det er utrolig godt å se at det nytter å jobbe hardt, og det har vi gjort, blant annet for å tilpasse disse tegnefilmene til rett aldersgruppe, sier Kühle-Hansen.

Foto av tre voksne personer som ser inn i kameraet og smiler. Fra venstre: En kvinne med blondt hår og sort jakke, en mann med skjeogg, skjorte og genser og en kvinne med kort, brunt hår, grå jakke og hvitt skjerf.
Fra venstre: Marianne Müller, Trond Jacobsen og Stine Kühle-Hansen.

– Vi har benyttet oss av store mengder tilgjengelig og oppdatert forskning, i tillegg til egen erfaring og erfaring fra andre utsatte, for å finpolere fortellingene i Kroppen min eier jeg.

Et eget undervisningsopplegg som følger filmene kan tas i bruk av både barnehager og skoler.

Kühle-Hansen forteller at det krever mye tid og flid å spisse et så alvorlig tema, og å klare å ikke gjøre det for tungt eller slitsomt.

– Overgrep er jo et tema vi leser om daglig, og som mange ikke orker å ta innover seg lenger.

–Da var det viktig for oss i teamet bak filmen å få et budskap som rammet det inn på en måte som ikke var så tung og mørk, og å normalisere det – uten å legalisere det, sier hun.

Filmene ligger tilgjengelig på filmens egen nettside, hvor man også kan laste ned
veiledningshefter.

Filmene ligger også på NRK Super, og ble vist der i forbindelse med temadagene om emnet.

En animert jente med blondt hår og musefletter og en animert gutt med kort, brunt hår står rett opp og ned på en oransje bakgrunn. På skjermbildet er det også tekstet: "Alle kan spørre om en klem. Og alle kan si nei til en."
Skjermbilde fra første episode i serien “Kroppen min eier jeg”.

– Ikke bare det “rosa kjønnet” som blir misbrukt av “gamle menn”

Kühle-Hansen forteller at de i arbeidet med animasjonsserien veide vi hvert eneste ord og bilde på gullvekt.

– Vi har for eksempel vært veldig bevisste på farger, som har en kjempestor signaleffekt. Vi ville ikke ha stereotypiske rosa jenter og blå gutter, for vi ville til livs om at det bare finnes to kjønn, og at det er det “rosa kjønnet” som alltid blir misbrukt, forteller hun.

– Det ligger forskningsbasert kunnskap bak det som på skjermen ser ganske enkelt ut nå. Denne troverdigheten er kanskje en av grunnene til at filmene har fått en nominasjon.

Hun forteller at de benyttet ressursgrupper med voksne og testklasser med barn underveis, som bidro til kvalitetssikring av filmene, og at de er i takt med tiden og i takt med forskning.

– Tidligere var det nok mer bare jenter som var motiv for denne type filmer og serier, med den stereotypiske store, gamle og stygge mannlige overgriperen. Slike stereotyper hindre avdekking og forebygging.

Undervisningsopplegg med konkrete resultater

Müller forteller at det er viktig for dem å også nå frem til flere lærere med undervisningsopplegget de har laget i samarbeid med Redd Barna.

TV2 meldte i september at flere barn har meldt fra om overgrep etter å ha sett serien.

En animert voksen kvinne og voksen mann står ved siden av hverandre rett forfra og ser inn i "kamera" med store øyne og nøytralt/trist uttrykk.
Skjermbilde fra andre episode i serien “Kroppen min eier jeg”.

– Det er kjempeviktig for oss at lærere ser sin rolle i dette og bruker undervisningsopplegget, for lærere kan nå så mange barn, sier Müller.

Trond Jacobsen i Bivrost Film forteller at serien har blitt svært godt mottatt både av
målgruppen og i fagmiljøer i Norge.

– Til nå er veiledningshefte til serien lastet ned over 800
ganger og elever som har deltatt i evalueringen av serien gir tydelig tilbakemelding
om at de har bedre kunnskap og føler seg tryggere på å snakke om kropp, grenser
og seksuelle overgrep, sier Jacobsen.

– Ganske heftig tematikk i USA

– Nominasjonen er en veldig viktig anerkjennelse for serien, og ikke minst at vi løfter tematikken frem internasjonalt. Overgrep er et tabubelagt tema, og det er så viktig at noen tør å løfte det frem. I Norge er det nok litt mer åpent, men i land som USA, hvor prisen har sitt opprinnelsested, er det nok ganske heftig med slik tematikk, forteller Marianne Müller i Bivrost Film.

– Kanskje kommer mer åpenhet om temaet på grunn av etterdønningene til MeToo, kanskje har de i USA ventet på en mulighet for å kunne løfte frem denne tematikken, og at stemningen i befolkningen nå er riktig.

Hun forteller at Bivrost Film håper at nominasjonen åpner muligheten for å spre serien og undervisningsopplegget internasjonalt og løfte frem tematikken – og på den måten hjelpe flere barn.

I utvikling av manus og filmer har Bivrost Film hatt med seg
Redd Barna og en bred tverrfaglig gruppe med høyt kvalifiserte fagfolk innen bla.
områdene seksualitet, pedagogikk, psykologi, juss, barn og overgrep.

Serien er finansiert av Extrastiftelsen, Barne-, ungdoms- og Familiedirektoratet
(Bufdir), NRK, Viken Filmsenter, Landsforeningen mot seksuelle overgrep, Norsk
Filminstitutt, Egmont og Bivrost Film.