Honorert oppdrag: Filming av foredrag i Trondheim i august/september

Halvnært foto av en liten jente som ligger på gulvet og peker i en oppslått bok som ligger på gulvet. Til høyre fpr henne er det en teddybjørn som sitter på gulvet. Bakgrunnen er uklar og hele fotoet er i gråtoner. Unntaket er jentas bluse, som er i en guloransje farge.Oppdatering 23.06: Utlysningen er ikke lenger aktiv for Oslo — vi søker nå kun noen som kan filme i Trondheim.

Landsforeningen mot seksuelle overgrep er en interesseorganisasjon som har en egen Ressursbank med foredragsholdere som tilbyr foredrag om temaer, erfaring og faglig kompetanse knyttet til overgrep. På grunn av koronakrisen trenger vi opptak av foredragene, slik at den viktige kunnskapen de formidler om seksuelle overgrep også blir tilgjengelig på nett.

  • Er du en student i journalistikk, medier og kommunikasjon eller lignende med kompetanse på filming/videoproduksjon?
  • Ønsker du erfaring med å ta opp foredrag på video med formål å legge ut på nett?
  • Har du tilgang på både
    • profesjonelt opptaksutstyr (kamera, lys, lyd) og
    • studio/egnet lokasjon med mulighet til visning av digitalt slideshow på lerret i Trondheim?
  • Vil du gjøre et arbeid med mening, og bidra til formidlingen av viktig kunnskap og kompetanse om folkehelseproblemet seksuelle overgrep?
  • Er du tilgjengelig for opptak i Trondheim 1-2 dager i løpet av august/september 2020?

Foto i gråblå toner av en liten gutt med kort, krøllete hår som står ved et vindu og er ut av det mens han har hånden på glasset.LMSO har som interesseorganisasjon uten statsstøtte svært begrensede midler, særlig nå i koronakrisen. Honoraret ligger på 4000 skattefrie kroner per opptaksdag. Fordi vi er en organisasjon, er honoraret skattefritt opp til 10 000 kroner såfremt arbeidet ikke er en del av din næringsvirksomhet.

Oppdraget vil selvsagt foregå i ordnede former med kontrakt osv. Vi vil også følge myndighetenes gjeldende anbefalinger for smittevernstiltak under oppdraget. Vi har tatt utgangspunkt i NJ sine frilanssatser for dagshonorar TV/Video samt Filmforbundets lønnssatser, samt tatt høyde for student-/praktikant-status.

Interessert? Ta snarest kontakt med webredaktør Andrea Bruer på [email protected] innen 10. august og skriv noen få setninger om deg selv og hvorfor du ønsker å utføre oppdraget. Legg ved en arbeidsprøve på et videoopptak du har utført. Vi ser frem til å høre fra deg!

Oppdatering 23.06: Utlysningen er ikke lenger aktiv for Oslo — vi søker nå kun noen som kan filme i Trondheim.

Foto av en åker i frost. Til høyre for bildet, omtrent i midten dybdemessig, sitter enmann på huk og ser videre inn i bildet. Han ser på en tåkebelagt åker og en skoglinje i det fjerne. Fotoet er i blågrå toner. Unntaket er jakken til mannen, som er i en sterk guloransje farge.