Ildsjelprisen 2021 gikk til Hanne Line Wærness: — Jeg har ikke angret et sekund på at jeg ble frivillig i LMSO

LMSOs ildsjel 2021, Hanne Line Wærness (t.v.) mottar ildsjelprisen fra styreleder i LMSO, Ingunn Folgerø. Foto: Gro Harestad (regionsansvarlig i LMSO Rogaland)

På LMSO sitt landsmøte i mai 2021 ble det kunngjort: Hanne Line Wærness er årets ildsjel! Wærness er vernepleier og førstelektor – og frivillig i LMSO Rogaland. På sommeravslutningen for LMSO Rogaland den 24. juni kunne styreleder Ingunn Folgerø endelig fysisk overrekke prisen til Wærness.

“Årets ildsjel er en person som har vært medlem i LMSO i en årrekke, også før organisasjonen skiftet navn og staket ut ny kurs for organisasjonens virke. Personen har et brennende engasjement for å opplyse, informere og synliggjøre konsekvensene av seksuelle overgrep og ikke minst hva utsatte har behov for av hjelp og trygghet.

Personen har en faglig tyngde innen tematikken som skinner i frivillighets arbeidet som nedlegges. I tillegg formidler personen den utsattes perspektiv gjennom tekster som når langt utover Norges grenser. Personen har deltatt og deltar fremdeles, i arbeidsgrupper som arrangerer seminarer og i skrivegruppe som produserer kronikker. Personen er en nordlending som har gjort søring av seg og er aktiv i LMSO Rogaland. Jeg mener at årets ildsjel må bli Hanne Line Wærness.”

Slik lød nominasjonsteksten som førte til at komiteens valg falt på Hanne Line Wærness.

Ønsket å bidra i det tverrfaglige fellesskapet

— Hvorfor valgte du å bidra frivillig i akkurat LMSO?

— Jeg meldte meg inn i Blålys den gang LMSO het det og var en brukerorganisasjon – det begynner å bli en stund siden. Blålys ga meg en tilhørighet til et fellesskap, en opplevelse av å ikke være alene med erfaringer og de konsekvensene det kan ha, forteller Wærness.

— Da vi ble LMSO, endret fokuset seg til en interesseorganisasjon som jobber for å sette seksuelle overgrep og traumer på dagsorden.

— Det tverrfaglige perspektivet til LMSO – balansen mellom forskning, fag og erfaring – gjorde at jeg ønsket å bidra inn i dette fellesskapet. Jeg er selv fagperson med overgrepserfaring, og tenker at hvis det er noe andre kan dra nytte av så er det bra.

— Så da regionansvarlig Gro Harestad inviterte til et informasjonsmøte en gang i 2018 kastet jeg meg på som frivillig. Og har ikke angret et sekund!

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Wærness sier at hun aldri har angret et sekund på at hun meldte seg som frivillig i LMSO i 2018. Foto: Gro Harestad

Forskningsbasert kunnskap, faglig påvirkning og informasjonsarbeid

— Hva har du syntes og synes er mest givende å bidra med i LMSO, og hvorfor?

— Det er mange ting med LMSO som er givende. Det kanskje viktigste for meg er arbeidet med å løfte frem seksuelle overgrep og traumer i samfunnsdebatten. Seksuelle overgrep mot barn er ikke noe folk liker å snakke om – det skal helst ikke skje. Men det skjer, og konsekvensene kan være kjempestore for de det gjelder – også de som er rundt, sier Wærness.

Påvirkning gjennom forskning, fag og erfaring er noe av det som gjør det meningsfullt å være frivillig.

— LSMO jobber på flere plan, med faglig påvirkning og informasjonsarbeid. Det å arrangere fagdager og -kvelder er spennende og viktig, for da bidrar vi både med informasjon og ikke minst kunnskapsheving.

— Gjennom faglige arrangementer kan vi nå ut til de som jobber i helse- og sosialsektoren på alle nivå, få faglige innspill og forskningsbasert kunnskap ut til de som møter personer med overgrepserfaringer.

— Kunnskap om konsekvenser, og hvordan disse kan komme til uttrykk, er viktig for at hjelpeapparatet skal kunne møte utsatte mennesker på en verdig måte. Så for meg er påvirkning gjennom forskning, fag og erfaring noe av det som gjør det meningsfullt å være frivillig, sier hun.

— Det frivillige arbeidet har gjort meg sterkere

— Er det noen av dine bidrag gjennom årene du husker som ekstra sterke, eller som ga resultater du er ekstra fornøyd med?

— Jeg liker å skrive, og forsøker å flette erfaring og fag inn i tekster som forhåpentligvis kan bidra til refleksjon og gjenkjennelse hos andre. Det har blitt noen kronikker og andre innlegg etter hvert.

Det er faglig og personlig berikende å kunne være en del av et fellesskap som har et så viktig fokus som LMSO har.

— Mitt hjertebarn er det usette, utsatte barnet. Jeg ønsker å løfte frem det erfaringsuttrykket som ikke er umiddelbart synlig, og dermed vanskelig å forholde seg til for både den utsatte og de rundt. Avskamming er et viktig ord i denne sammenhengen.

— En av disse kronikkene, “Sporene og ordene – på innsiden”, traff tydeligvis noe hos mange, og ble delt også utover landegrensene. Det var en tekst som satt langt inne å skrive, og det gjorde stort inntrykk å se at den ble tatt imot på den måten den ble. Da gir det mening å dele erfaringer med faglig vri.

— Hva har du selv fått ut av å bidra i LMSO gjennom alle disse årene?

— Det er faglig og personlig berikende å kunne være en del av et fellesskap som har et så viktig fokus som LMSO har. Koblingen fag, forskning og erfaring er så viktig for denne tematikken.

— Regionansvarlig Gro Harestad er kunnskapsrik og dyktig, og en stor inspirasjon og pådriver i det arbeidet vi gjør her i Rogaland. Som frivillig på grasrotnivå får jeg mulighet til å bidra med mitt – og det er veldig ansporende.

— Det arbeidet jeg har fått være med på som frivillig har gjort meg sterkere, og bidratt til at jeg i større grad tåler min egen historie. Det er noe så befriende med å møte andre som snakker «samme språk»!

Wærness avslutter med en tydelig oppfordring:

— Hvis noen tenker at de har lyst til å engasjere seg i et særdeles viktig samfunnsarbeid – så er det alltid plass i LMSO. Da kan vi i fellesskap fjerne noen tabuer, bidra til avskamming, øke kunnskap og sette seksuelle overgrep og traumer på dagsorden!

Vil du bidra som frivillig i LMSO?
Ta en titt på våre aktive oppdrag på frivillig.no, eller kontakt din nærmeste regionsansvarlige direkte!

Vil du støtte vårt arbeid økonomisk?
Bli medlem!