LMSO samarbeider med Helsedirektoratet: Har du tilbakemeldinger om tilbudene innen psykisk helse i denne unntakstilstanden?

I januar 2019 ble LMSO medlem av Helsedirektoratets BrukerROP. Dette rådet består av bruker-, interesse- og pårørende organisasjoner innenfor feltet rus og psykiske helse. Rådet sine oppgaver er å bringe inn erfaringsfeltet i utviklingen av et bedre helsetilbud. Nå trenger rådet tilbakemeldinger fra deg som er bruker/pasient og/eller pårørende!

Organisasjonene er en del av høringsinstansene som Helsedirektoratet skal lytte til når beslutninger skal tas og nye behandlingstilbud skal vurderes.

I tillegg kan organisasjonene bringe inn saker som de mener er viktige at Helsedirektoratet får informasjon om og bør bringe videre til de rette arbeidsgruppene/avdelingene.

LMSO sin representant i BrukerROP er Gro Harestad, regionsansvarlig i LMSO Rogaland.

Hyppig kontakt med Helsedirektoratet grunnet Covid-19

Foto av kvinne som smiler bredt og ser inn i kamera. Hun har brunt hår til skuldrene, blå øyne og en sortj akke over en gul topp med detaljtrykk i svart på. Bakgrunnen er trepanel i hvitt. Fotoet er fra skuldrene og opp.
Gro Harestad.

BrukerROP er også representert ved to representanter i Helsedirektoratets Brukerråd. Brukerrådet skal fremme brukerperspektivet i strategisk viktige saker og prosesser for Helsedirektoratet. For 2020-2022 er det Gro Harestad som representerer organisasjonen innen psykisk helse.

— Brukerrådet er et element i arbeidet for brukermedvirkning og gjenspeiler bredden i Helsedirektoratets portefølje av brukergrupper, som favner blant annet somatikk, psykisk helse, rus, funksjonshemmede og kronisk syke, barn, ungdom/unge voksne, eldre, folkehelse, innvandrerbefolkningen og pårørende, forteller Harestad.

— I den situasjonen landet og verden befinner seg i nå med Covid-19, er det hyppig kontakt mellom BrukerROP, Brukerrådet og Helsedirektoratet, sier hun videre.

Harestad forteller at Helsedirektoratet er helt avhengig av å få informasjon fra befolkningen om hvordan dette viruset og konsekvensene det medfører – som nedstengninger og begrensninger på flere områder – påvirker helsen vår.

— BrukerROP og Brukerrådet skal gi tilbakemeldinger om blant annet hvordan helsetilbudet til pasienter og brukere oppleves, i tillegg til å komme med innspill til hva som blir viktig å prioritere i tiden fremover. Alle innspill blir tatt med inn i deres videre arbeid, sier Harestad.

Har mottatt mange innspill — videreformidles til helsedirektøren

Den 2. april var var det første møtet mellom helsedirektør Bjørn Guldvog og Brukerrådet. Guldvog noterte ned alle innspill fra de ulike rådsmedlemmene.

Harestad  har mottatt mange innspill fra brukere/pasienter og pårørende som har kommet med sine erfaringer om hvordan behandlingstilbudene oppleves i disse dager, og hvordan det påvirker den psykiske helsen. Helsedirektoratet ønsker også å få vite om tilbud som bør løftes fram som gode/gode nok, i den situasjonen vi befinner oss i nå.

— Tiltakene rundt Covid-19 påvirker oss alle, men noen blir mer rammet enn andre akkurat nå, sier Harestad.

Ønsker flere erfaringer å formidle

For å kunne formidle erfaringer trenger Harestad informasjon fra enkeltpersoner og organisasjoner om hvordan tilbudene oppleves nå.

Neste møte i Helsedirektoratets Brukerråd vil finne sted etter påsken. Har du/dere erfaringer som du/dere ønsker skal bli formidlet som en utfordring eller et godt tiltak/tilbud i den spesifikke unntaktstilstanden vi har nå på grunn av Covid-19? Ikke nøl med å skrive til Harestad på [email protected].

NB: Dette gjelder altså ikke tilbakemeldinger om det generelle helsetilbudet innen psykisk helse til vanlig, men tilbudene innen psykisk helse i situasjonen samfunnet er i nå.