Ny regionsansvarlig i LMSO Sør: Glenn vil synliggjøre temaet overgrep – og få politikere med på lasset

LMSO ønsker Glenn Ruben Løland hjertelig velkommen som frivillig regionsansvarlig i LMSO Sør!

— Jeg er en 38 år gammel mann som er gift med en fantastisk kone, og har 4 barn i alder 16, 13, 8 og 6 år! forteller Løland.

Løland er til daglig fulltidsjobb som elektriker.

— Hvorfor valgte du å engasjere deg som frivillig i LMSO?

— Organisasjonen LMSO er for meg en viktig plattform, som både ønsker og arbeider for å sette seksuelle overgrep på dagsordenen, og å bedre brukerens tilbud om hurtigere og riktigere hjelp til behandling – noe som jeg har erfart viktigheten i eget liv, forteller Løland.

— Å få riktig hjelp tidlig er for de aller fleste overgrepsutsatte avgjørende for videre samfunnsnyttig utvikling, men også minst like viktig og avgjørende for egen utvikling i livet for å vinne ut av: Hvem er «jeg»?

For hvert menneske – voksen eller barn – som opplever å bli utsatt for overgrep, så er det ett for mye

I tillegg til egne erfaringer som utsatt, er jeg han også pårørende, forteller han:
— Da blir det å «sitte på gjerdet» helt utenkelig for meg, og er hovedårsaken til at jeg valgte å engasjere meg i frivillig arbeid med fokus på tematikken vi er så alt for godt kjent med i vår familie. Da ble LMSO et enkelt valg!

Vil synliggjøre temaet

Løland er også med i Utsattmann:
— Utsattmann er en gruppe menn utsatt for seksuelle overgrep i barndommen og fagfolk som har lang erfaring i arbeid med overgrepsutsatte gutter og menn. Vi bekjemper seksuelle overgrep mot barn og unge, og bruker vår erfaring for å hjelpe andre gutter og menn som har opplevd det samme. Vi er veivisere som går foran med lys i lykta og ønsker å formidle at selv om livet har gått i stykker så er det mulig å reise seg igjen og få et godt liv!

— Mitt ønske som regionsansvarlig for LMSO Sør er å synligjøre temaet i samfunnet, spesielt her på Sørlandet, men også bidra til bedre undervisning og kunnskap på området for de som jobber i førstelinjen og hjelpeapparatet. Og da må politikere og styresmakter bli med på lasset!

Selv om livet har gått i stykker så er det mulig å reise seg igjen og få et godt liv!

— Vi har et felles samfunnsansvar for utsatte mennesker uavhengig av bakgrunn og oppvekst. Jeg ønsker å være med på å løfte synligheten om at overgrep skjer i samfunnet og bekjempe at dette skjer! For hvert menneske – voksen eller barn – som opplever å bli utsatt for overgrep, så er det ett for mye!

— Jeg er ellers veldig spent og gleder meg til å ta fatt på oppgaven og utfordringene som kommer i fremtiden som regionsansvarlig i LMSO Sør!