Vår nye regionsansvarlige Fride Eide ønsker nye frivillige hjertelig velkommen!

Fride Eide er ny regionsansvarlig i LMSO Midt-Norge.

Hils på vår nye regionsansvarlige for Midt-Norge: Fride Eide!

Eide er 28 år og opprinnelig fra Stavanger. Nå bor hun i Trondheim, der hun studerer likestilling og mangfold ved NTNU. Hun har fra før av en bachelor i arkeologi med breddefag i freds- og konfliktstudier, utviklingsstudier, og anvendt språkvitenskap om kjønn og etnisitet.

— Oppblomstringen av #METOO de siste årene vitner om at seksuelle overgrep er et institusjonelt problem, og det engasjerer mange. Mennesker i maktroller utnytter posisjonen sin. Om det så er voksne som utnytter barn eller en leder, kan man mildt sagt si at det er provoserende, sier Eide.

Hun mener at det er vanskelig å vite hvor man skal henvende seg, og at det ofte kan være vanskelig å gjenkjenne at noe ikke er greit.

— Det kan være lett å tenke: “Mennesket i maktposisjonen vet jo bedre enn meg?”, sier Eide.

Bidra som frivillig i konkrete arbeidsgrupper!

I Midt-Norge LMSO kan du bidra i konkrete arbeidsgrupper: Politisk påvirkning og gruppen Kunnskap og kompetanse, der man jobber for å øke folks generelle kunnskap om og kompetanse på overgrep.

Du kan også starte en egen arbeidsgruppe i samråd med regionsansvarlig om du ønsker det.

Alle forslag og ideer til bidrag basert på dine ønsker og kompetanse er hjertelig velkomment!

— Jeg ønsker å finne engasjerte mennesker som vil hjelpe til med å fremme mer kunnskap om temaet og få bort stigmaet fra det å bli utsatt for overgrep, sier Eide.

— Jeg hadde selv ikke hørt om LMSO, som på mange måter gir mening fordi organisasjonen arbeider mer på overordnet nivå, men jeg håper at vi blant annet kan bli en samlende informasjons-hub hvor man kan finne informasjon om det man trenger – enten som menneske i situasjonen, etter situasjonen eller på leting etter faglig kompetanse.

— Mindreverdsfølelsen mange kan kjenne på etter overgrep, kan føre til skam og vansker med å si ifra, og vansker med å oppsøke  hjelp og støtte til å komme seg ut av det eller bygge seg opp igjen i etterkant, sier hun.

Eide mener at det burde være like normalt å få behandling, hjelp og støtte som hvis man får en fysisk skade.

— Ingen kimser av at du går i fysioterapi etter et benbrudd, hvorfor skal de kimse av at du går i for eksempel traumebehandling?

Jeg ønsker å finne engasjerte mennesker som vil hjelpe til med å fremme mer kunnskap om temaet og få bort stigmaet fra det å bli utsatt for overgrep

Hun forteller at målet er at LMSO bli en tydeligere instans i samfunnet, sette seksuelle overgrep på dagsorden og være en katalysator for bedre undervisning, bedre helsevern og bedre rettsvesen.

— Til syvende og sist vil preventiv kunnskapsformidling min hjertesak. Vi trenger en real holdningsendring i samfunnet. Min store drøm er å fjerne stigma, gi flere muligheten til å få hjelp, få flere til å tørre å si ifra på andres vegne og, ikke minst, forhindre at overgrep i det hele tatt skjer.