Vil gi leger mer kompetanse i å møte utsatte med undervisningsfilmer

Stine Kühle-Hansen er prosjektleder for “Overgrepsutsattes råd til leger”.

Har du opplevd stress eller følt deg retraumatisert hos legen? Nå skal LMSO sammen med blant annet autorisert sexolog og lektor Stine Kühle-Hansen lage undervisningsfilmer til leger slik at de kan møte pasienter med traumebevisst omsorg. Du kan være med på å forme innholdet!

LMSO og Stine Kühle-Hansen skal utvikle ni manus til ni undervisningsfilmer i samarbeid med leger og overgrepsutsatte.

LMSO er søkerorganisasjon, sitter i referansegruppen og stiller med medlemmer fra LMSOs frivillige foredragsholdere vår “Ressursbank” i siste høringsrunde, i tillegg til at LMSO deler informasjon og spørreskjemaer om prosjektet i våre digitale kanaler når vi skal innhente innspill fra utsatte.

— Noen leger er gode til å møte pasienter, alle pasienter, også oss overgrepsutsatte på en god måte, forteller Kühle-Hansen.

— Men flertallet leger har derimot lært lite om seksuelle overgrep i sin utdanning. Derfor har jeg tatt initiativ til dette prosjektet som vi har kalt «Overgrepsutsattes råd til leger», sier hun.

Prosjektet er et brukerstyrt samarbeidsprosjekt i dobbel forstand fordi medlemmer fra LMSO og et utvalg dyktige leger samskriver manus til ni undervisningsfilmer som viser ni konsultasjoner.

Forebygge retraumatisering

Pasientene som er i fokus i filmene er personer over 18 år som oppsøker legen for vanlig konsultasjon eller når de skal opereres, føde eller ha behandlinger for en sykdom.

— Målet med filmene er å gi leger mer kompetanse i hvordan de skal møte pasienter som i tillegg til å være syke også har en overgrepserfaring, slik at pasienten ikke blir retraumatisert, sier Kühle-Hansen.

Prosjektgruppa skal lage undervisningsfilmer om ni kritiske situasjoner som kan oppstå under en konsultasjon og som skal løses og belyses. Hver film eller «konsultasjon» varer i ca. 15 minutter.

— Filmenes primære målgruppe er de 4800 fastlegene i Norge, men filmene kan også være nyttige for andre leger, sier Kühle-Hansen.

Ifølge Legeforeningen har Norge totalt 29248 yrkesaktive leger under 70 år. I tillegg er det 3900 medisinstudenter i Norge (og 3300 studenter i utlandet) som kan få tilgang til filmene.

Filmene skal blant annet brukes i relevant undervisning både ved OsloMet og Universitetet i Oslo.

Etterlyser kompetanse

Ifølge Thoresen og Hjemdal sin studie fra 2014 oppgir hver tredje kvinne og hver tiende mann å ha opplevd en eller annen form for seksuelt overgrep en eller annen gang i livet.

Utsatte risikerer å gi opp eller skifte lege svært ofte fordi de ikke møter en lege som har kunnskap om traumer

Forskerne antar at det er store mørketall, særlig i tilfeller der menn er utsatt. Med andre ord møter statistisk sett leger pasienter med overgrepsbakgrunn flere ganger i løpet av en uke.

— Både vi utsatte, medisinstudenter og leger etterlyser kompetanse om hva som trigger en utsatt når hen er pasient, sier Kühle-Hansen.

Hun sier at de i prosjektet kjenner til pasienter med overgrepsbakgrunn som gruer seg så mye til en konsultasjon at de avbryter en behandling eller ikke oppsøker lege.

— Utsatte risikerer å gi opp eller skifte lege svært ofte fordi de ikke møter en lege som har kunnskap om traumer, gjenkjenner senskader og signaler på posttraumatisk stress, håndterer flashbacks, vet hva som kan trigge utsatte og vet hvordan hen skal forebygge panikk.

Ressursgruppe med LMSO-frivillige

Foto av kvinne med kort hår med gråtoner. Hun har på seg briller, smiler og ser rett i kamera. Hun har på seg en fargerik vest over en sort genser. Bakgrunne ner en blanding av et uklart landskap og en hvit vegg.
Ingrid Johanne Vaalund er blant de som er med i ressursgruppen til prosjektet.

Prosjektet setter sammen en ressursgruppe våren 2021, som blir en viktig høringsinstans.

— Vi har allerede representanter fra LMSO, primærhelsetjenesten og utdanningsinstitusjoner, sier Kühle-Hansen.

— Jeg har vært så heldig å få med meg Ingrid Johanne Vaalund, mangeårig frivillig i LMSO. Hun skal både være i referansegruppa og språkvasker av manus. Ingrid har holdt foredrag, i regi av LMSO, om hvordan utsatte skal bli møtt av helsevesenet.

I tillegg har prosjektet allerede fått tak i skuespillere som ønsker å være med på prosjektet og som spiller «pasienter» og «leger».

Skuespillerne representerer alle kjønn, alle legninger, alle aldre (over 18 år) og ulike etnisiteter. Aluwini film har hovedansvaret for filming, redigering og teksting.

Om prosjektleder: Stine Kühle-Hansen er prosjektleder, har vært LMSO-medlem siden 2014 og har utdanning og erfaring med traumebevisst kommunikasjon. Hun har blant annet «Å forstå traumer» fra OsloMet og «Samarbeidsbasert forskning i psykisk helse» fra USN. Stine har også eksamen i tre relevante PhD-kurs, henholdsvis: «Intervensjoner i helsevitenskap», «Yrkesdidaktisk forskning» og «Yrkespedagogisk forskning» fra OsloMet.