LMSO har bidratt til opplæringsvideoer om traumesensitiv tannbehandling – se det ferdige resultatet!

LMSO har siden sommeren 2020 samarbeidet med blant annet Tannhelsetjenestens kompetansesentre om et prosjekt om tenner, skam og angst med Tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling (odontofobi) (TOO). Formålet med videoene er opplæring av tannhelsepersonell i blant annet traumesensitiv tannbehandling. Nå kan du se det ferdige resultatet!

Det var Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt (TkMidt) som ledet utviklingsprosjektet “Tenner, skam og angst – fra munnhulens mørke til folkeopplysning”.

LMSO har bidratt med erfaringskompetanse

Prosjektet hadde som mål å lage tinformasjonsfilmer rettet mot de som sliter med tannbehandlingsangst. I tillegg skulle prosjektet produsere instruksjonsvideoer til tannhelsepersonell. Alle disse målene ble oppnådd.

LMSO bidro med erfaringskompetanse, og var med på rådføring rundt prioritering av informasjonsvideoer.

Representanter for LMSO har deltatt i prosjektgruppa gjennom hele prosessen, blant annet Cathrine Næss og Ørjan Røkkum Brandtzæg, tidligere regionsansvarlige i LMSO Midt-Norge.

Representanter fra Ressursbanken til LMSO har bistått spesifikt i utarbeidelsen av filmene om traumesensitiv tannbehandling, herunder forslag til filmer og korrekturlesing av manuskript.

Målet med informasjonsfilmene er å gjøre det enklere for pasienter med tannbehandlingsangst å oppsøke tannlege eller tannpleier. Å vise hva som skjer på en tannklinikk, for eksempel hvordan pasienten kan stoppe behandlingen, kan gi mer trygghet. Prosjektet håper at det igjen kan gjøre det litt lettere å oppsøke tannlege eller tannpleier.

— En trygghet at behandler har denne kunnskapen

I forbindelsen med lanseringen av videoene holdt Gro Harestad, som var regionsansvarlig i LMSO Rogaland frem til desember i fjor, en forhåndsinnspilt tale på et internt lanseringsarrangementet i oktober i fjor. Harestad var en av de LMSO-frivillige som bidro til å utforme filmene.

Se videoen her:

— LMSO mener at disse opplæringsvideoene gir et godt innblikk i hvordan traumeutsatte kan reagere i møte med tannhelstejenesten, og at disse reaksjonene er både naturlige og forståelige, sier Harestad i videoen.

— For pasienten gir det en trygghet å vite at behandler har denne kunnskapen. Å vite at man kan få hjelp for angsten, og å vite at tilbudet blir individuelt tilpasset, vil kunne senke terskelen for å oppsøke hjelp.

— LMSO tror at disse filmene og denne opplæringen vil kunne gjøren forskjell. Å bli møtt på en traumesensitiv måte vil skape den tilliten som trengs for å kunne ta imot tannlegebehandling, sier Harestad.

Dette er videoene LMSO har bidratt til

Videoene er nå ferdige, og publisert på nettsiden til Tannhelsetjenestens regionale kompetansesentre, der du kan se alle videoene samlet!

Her er to av videoene LMSO har vært involvert i utarbeidelsen av:

Prosjektet har også blitt omtalt i “Kontaktpunktet – medlemsblad for Sør-Trøndelag tannlegeforening”, nr 3 2020.