Vil du bidra til å sikre dyktige styremedlemmer i LMSO? Bli med i valgkomiteen!

28. mai 2022 er dato for LMSO sitt neste landsmøte, og da skal noen nye styremedlemmer velges – inkludert ny styreleder! I den forbindelse trenger LMSO fire engasjerte mennesker til å danne en valgkomité av frivillige som innstiller styrekandidater til landsmøtets valg.

  • Er du opptatt av at LMSO skal ha et styre som på en god måte forvalter vedtektene og strategiene våre, i tråd med landsmøtets føringer?
  • Er du en god menneskekjenner som gjerne har innblikk i frivillig organisasjonsarbeid, og har litt ekstra tid til overs til å ta intervjue aktuelle styrekandidater i tidsrommet februar/mars til 30. april, når innstillingen for senest skal være klar?
  • Er du interessert i å sikre gode demokratiske prosesser i en medlemsbasert interesseorganisasjon som LMSO?
  • Har du overgrepsbakgrunn?
    Har du egenerfaring som overgrepsutsatt, eller er pårørende til en utsatt? Minst to av medlemmene i valgkomiteen skal ha overgrepsbakgrunn eller være pårørende. Dette er for å sikre at overgrepsutsattes perspektiver blir ivaretatt på alle nivåer i organisasjonen.

    Personer uten overgrepsbakgrunn, for eksempel de som er mer faglig og/eller generelt engasjert i tematikken, er også velkomne til å søke seg til dette viktige vervet!

Da bør du sende e-post om deg selv og hvorfor du vil bidra i valgkomiteen til nåværende styreleder Ingunn Folgerø på [email protected] senest 30. januar!

Du vil få opplæring i interne retningslinjer for valgkomiteen, og ellers tilgang på nødvendige dokumenter og informasjon om hva et styreverv innebærer av oppgaver, ansvar og plikter, slik at du er godt rustet til å finne riktige kandidater. Hvis du vil, får du også delta gratis på det digitale kurset “Hva gjør valgkomiteen?” i regi av Frivillighet Norge den 7. februar klokken 17:30 til 19:00.

Du kan bo hvor som helst i landet, da møter i valgkomiteen, intervjuer med aktuelle kandidater samt landsmøtet fortrinnsvis foregår digitalt (med mindre fysisk møte er mer praktisk).

Vi håper å høre fra deg!