LMSO Rogaland medarrangør av Verdighetsseminaret

Fotografi av forsamling, tatt bakfra. Forsamlingen ser på et lerret midt i rommet med tekst og bilde i en presentasjon, og en kvinne som står og prater foran lerretet.
Gro Harestad, regionsansvarlig i LMSO Rogaland, holdt foredrag om tilknytningsteori og erfaringshistorier for en fullsatt sal.

Det er mye aktivitet i LMSO sine regioner, for eksempel i Rogaland: 27. mars var LMSO Rogaland for første gang medarrangør av Verdighetsseminaret. Årets tema var “Når flokken blir utfordringen – Traumer oppstår i relasjon og kan bare heles i relasjoner”.

— Arrangementskomiteen ønsket å sette fokus på at de aller fleste overgrep skjer i nære relasjoner av omsorgspersoner og/eller nære personer som i utgangspunktet er dem som skal beskytte barnet, forteller Gro Harestad, regionsansvarlig i LMSO Rogaland.

Harestad holdt selv foredrag med temaet “Tilknytningsteori og erfaringshistorier”.

LMSO Rogaland er nå fast medlem av komiteen som jobber med Verdighetsseminaret som arrangeres hvert år i mars, og i Messe for verdighet som arrangeres hvert år i november i forbindelse med Schizofrenidagene.

Samlet om viktig tema

— Det er veldig bra at vi med arrangementer som Verdighetsseminaret viser at det er flere organisasjoner og grupper som jobber sammen for å sette søkelyset på overgrepsproblematikken, sier Harestad.

— Det har også vært viktig med samarbeid mellom organisasjonene for å bygge opp et nettverk hvor vi kan dra nytte av hverandre med tanke på utveksling av erfaringer og tips.

Verdighetseminaret er et samarbeid mellom:

 • Den norske kirken
 • Kirkens Bymisjon i Rogaland
 • Familievernkontoret i Rogaland
 • Prestetjenesten SUS
 • Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
 • Byprestene i Sandnes
 • Studentpresten UIS
 • Kirkelig dialogsenter
 • SMISO Rogaland
 • Mental Helse Rogaland
 • LMSO Rogaland

Et godt liv — gjennom gode relasjoner

— Når vold og overgrep skjer innenfor flokken blir ofte denne typen krenkelser usynlig for andre, sier Harestad.

— Dette Verdighetsseminaret hadde fokus på at det er mulig å oppdage krenkelsene om man har traumekunnskap, ser og tør stille seg spørsmålet om det kan være vold og overgrep som blir begått mot barnet eller barna.

Det er mulig å oppdage krenkelsene om man har traumekunnskap

Foto av kvinne som smiler bredt og ser inn i kamera. Hun har lysebrunt/mellomblondt hår til skuldrene, blå øyne og en pologenser i en tåkeblå farge. Bakgrunnen er en røff betongvegg i grå med hvite og sorte malingsflekker på. Fotoet er tatt fra litt under skuldrene og opp.
Gro Harestad, regionsansvarlig og ildsjel i LMSO Rogaland.

På Verdighetseminaret var det også fokus på at det er mulig å få et godt liv etter slike krenkelser, og at det først og fremst skjer gjennom gode relasjoner:

— Det være seg samfunnets kunnskap om traumefokusert omsorg, behandlere som tør å snakke om det som har skjedd og som gir den krenkede verktøy og muligheter til å vinne tilbake seg selv og sin egenverdi, sier Harestad.

LMSO Rogaland jobber aktivt med opplysningsarbeid. Til høsten vil det være flere arrangementer hvor regionen deltar.

Fulltegnet seminar med varierte foredrag

— Verdighetsseminaret ble fulltegnet, noe som var svært gledelig, sier Harestad.

Lokalene ble fylt opp av ca. 180 deltagere fra ulike profesjoner, fagmiljøer, pårørende og utsatte.

Seminaret ble innledet med et flammende innlegg fra Bystyrerepresentant og psykologspesialist i Alternativ til vold, Ingrid Kristine Aspli.

Psykologspesialist ved BUP Hinna, Annika Skandsen, holdt foredrag med temaet “Hva er et godt liv i lys av traumeerfaringer?”, i samtale med erfaringsformidler Liv B. Fevang.

Elisabeth Harnes, Spesialkonsulent flyktningehelse og tvungen migrasjon, RVTS holdt også foredrag, der temaet var “Midt mellom to flokker: Minoritetsungdom, traumer og identitet mellom familie og samfunn”.

Det var også et kulturelt innslag ved Asgeir Aarøen, som er Norges fremste flamencogitarist.