– Vil vise hverdagen til unge menn som er dømt for overgrep på fest

Det nyetablerte produksjonsselskapet Rosenlund Film begynte denne høsten arbeidet med dokumentarfilmen «Gråsonen», som handler om festvoldekt-dømte menn. LMSO er søkerorganisasjon for dette filmprosjektet hos Extrastiftelsen. 

Gjennom filmen skal regissør Signe Rosenlund-Hauglid og fotograf Håkon Benjaminsen følge unge menn som er dømt for festvoldtekt over en lengre periode.

44 prosent av alle anmeldte overgrep i fjor var relatert til fest.

– Ettersom dette er en tematikk som har blitt aktualisert i stadig større grad i norske medier de siste årene, vil vi forsøke å nyansere debatten, sier regisssør Rosenlund-Hauglid.

– Vi vil gjøre det ved å gi rom til stemmer som vanligvis ikke blir hørt: Stemmene til dem som begår slike overgrep, mener hun.

(Artikkelen fortsetter etter bildet.)

En mann og en kvinne står foran et bygg og ser inn i kameraet. Mannen har grågrønn jakke og kortklipt hår. Kvinnen har sort jakke og lilla skjerf. De har en nøyral mine og ser rett i kamera. Bakgrunnen er et grønt bygg med vinduer med røde sprosser.
Fotograf Håkon Benjaminsen og Signe Rosenlund-Hauglid er i gang med dokumentaren “Gråsonen”.

– Overgripere utgjør så langt en gruppe som har valgt å tie, og som samfunnet ikke har ønsket å lytte til. Hvis én av ti norske kvinner blir voldtatt i løpet av livet, betyr det at de aller fleste av oss også kjenner en overgriper.

Vil inkludere menn i debatten

Med dette som utgangspunkt vil filmskaperne vise hverdagen til unge menn som er dømt for overgrep på fest.

De forteller at de vil vise hvem mennene var før overgrepet ble begått, hvordan handlingen har påvirket dem i ettertid, og hvordan livet er med en slik dom.

Selv om dette er et vondt og vanskelig tema er det er helt nødvendig å inkludere mennene i debatten rundt festvoldtekt

– Vi vil på ingen måte undergrave alvorligheten i handlingen mennene er dømt for i denne filmen, og vi vil også ha en dialog med utsatt part gjennom hele prosessen.

– Selv om dette er et vondt og vanskelig tema mener vi det er helt nødvendig å inkludere mennene i debatten rundt festvoldtekt. Det er hos dem ansvaret ligger, men disse mennene skal også tilbake til samfunnet etter de har sonet ferdig.

Regissøren presiserer at det ikke er sikkert at man kan finne svar på hvorfor noen begår overgrep på fest:

– Men med denne filmen vil vi forsøke å nyansere bildet av hvem en overgriper kan være, og dermed skape en økt forståelse for hvor kompleks denne problematikken er hos publikum, utdyper regissøren.

Vil snakke med overgrepsutsatte menn og kvinnelige overgripere

I utgangspunktet ønsker filmskaperne også å snakke med kvinner som har begått slike overgrep.

Men ettersom det statistisk sett i stor grad er menn som blir anmeldt seksuelle overgrep, har det vært svært vanskelig å nå ut til kvinner så langt i arbeidet med filmen, forteller de.

Vi vil forsøke å nyansere bildet av hvem en overgriper kan være, og dermed skape en økt forståelse for hvor kompleks denne problematikken er hos publikum.

Gjennom arbeidet med «Gråsonen» vil filmskaperne også snakke med menn som har begått overgrep mot andre menn på fest, selv om det i stor grad er kvinner som anmelder slike overgrep.

– Det er viktig å ikke undergrave at dette også er noe som skjer med unge gutter. Ifølge en rapport Reform – ressurssenter for menn, publiserte i fjor har minst ti prosent av gutter og menn blitt utsatt for seksuelle overgrep, eller vil bli det:

– Et overgrep på fylla kan også skje mellom to kompiser, og det vil vi prøve å få frem, sier Rosenlund-Hauglid.