LMSO sin årsmelding for 2020: Regionsaktivitet, prosjekter, interessepolitisk arbeid og mye mer!

LMSO sin årsmelding for 2020 er ute! Årsmeldingen er en viktig oversikt med mye nyttig og spennende informasjon for alle som er interessert i LMSO sitt arbeid.

I årsmeldingen vår kan du lese om organisasjonen og vårt arbeid på mange forskjellige områder i 2020.

Du finner blant annet oppsummeringer av all den varierte aktiviteten i alle LMSO sine regioner,  informasjon om LMSOs film- og teaterprosjekter, og oversikt over vår deltakelse på konferanser og arrangementer.

Fra forestillingen “Mann. Jeg?” av Para Samfunn i samarbeid med Para Film & Teater, Landsforeningen mot seksuelle overgrep og Reform – Ressurssenter for menn. Foto: Para Film & Teater

I tillegg kan du lese om blant annet:

  • Våre bidrag til Bufdir sitt system TryggEst
  • Våre bidrag som medlem i Helsedirektoratets BrukerROP samt Helsedirektoratets brukerråd
  • LMSO sitt arbeid  i ressurs, hørings- og innspillsgrupper på nasjonalt nivå
  • Vårt interessepolitiske arbeid og bidrag i forskningsprosjekter
  • Medlems- og frivilligaktivitet, styresamlinger og andre interne samlinger
  • “Behind the scenes” om vår nettside og sosiale medier (statistikk og rapport)
  • Styrets beretning
  • …Og mye mer i LMSO sin årsmelding for 2020!