Nå kan du melde deg til to nye arbeidsgrupper i LMSO Østlandet: “Politisk påvirkning” og “Kunnskap og kompetanse”!

Vil du bidra frivillig med politisk påvirkning eller å øke kunnskap om overgrep på Østlandet? Bli med i LMSO Østlandet sine fokus- og interessegrupper!

Vår nye regionsansvarlige i LMSO Østlandet, Mathilde Fuglesang Stokke, har sammen med de eksisterende frivillige i regionen laget to fokus- og interessegrupper for frivillige i regionen!

Vil du bli frivillig i LMSO Østlandet? Kontakt [email protected]! Skriv gjerne e-postens emnefelt navnet på gruppen(e) du vil bidra i!

Du kan bli med i følgende grupper:

  • Gruppen “Politisk påvirkning”: Denne gruppen vil jobbe ned blant annet hvordan vi kan implementere LMSO sin sine interessepolitiske saker og hvordan vi kan gjøre en politisk påvirkning i samfunnet – og selvfølgelig blant politikere.
  • Gruppen “Kunnskap og kompetanse”: Denne gruppen vil jobbe med å øke folks kunnskap knyttet til tematikken seksuelle overgrep, samt det LMSO arbeider for. Eksempelvis arbeider vi med å nå ut til utdanningsinstitusjoner, skoleelever, fagfolk, folk flest og lignende.

Påvirk og utform regionens arbeid med andre frivillige!

Du som melder deg som frivillig i LMSO Østlandet kan være med å påvirke og forme innholdet i regionens arbeid, og for eksempel komme med ideer til andre arbeidsgrupper, eller til forskjellige måter å nå frem på, arrangementer og så videre.

Litt mer om de frivillige du vil samarbeide med:

  • Regionsansvarlig for LMSO Østlandet, Mathilde Fuglesang Stokke, er 27 år, og har en bachelorgrad i psykologi, master i sosialt arbeid og videreutdanning i seksuell helse og seksualitetsundervisning. Til daglig jobber hun som veileder på Fontenehuset i Oslo.
  • De andre som allerede er frivillige i regionen er en god gjeng med variert bakgrunn: Noen er studenter i forskjellige helsefag, noen jobber med helsefag eller som lærere, eller i andre jobber. Noen er selv overgrepsutsatt, andre ikke. Man trenger ikke selv være overgrepsutsatt for å bidra som frivillig i LMSO. Alle som er interesserte i tematikken velkommen som frivillige hos oss!

Vil du bli frivillig i LMSO Østlandet? Kontakt [email protected]! Skriv gjerne e-postens emnefelt navnet på gruppen(e) du vil bidra i!

Hjertelig velkommen som frivillig hos oss!