Intern samling for Ressursbanken

Tidspunkt

5. - 6. oktober 2019

09:00 - 17:00

Sted

Oslo

Påmelding

Visste du at LMSO har en Ressursbank? Ressursbanken består av fagfolk og erfaringsformidlere som sammen arbeider med å styrke kompetansen til relevante yrkesgrupper – blant annet lærernes kompetanse på avdekking, forebygging og ivaretagelse av overgrepsutsatte barn

4.-6. oktober samles foredragsholdere i Ressursbanken for intern opplæring. Neste samling blir i forbindelse med LMSO sitt landsmøte 2.-3. november 2019.