Hold av datoen: Landsmøte 2019 LMSO

Tidspunkt

2. - 3. november 2019

14:00 - 16:00

Sted

Scandic Hell, Sandfærhus, Stjørdal, Norge
Se veibeskrivelse

Påmelding

oto av to unge gutter med lyst hår. Gutten til venstre er litt høyere enn den andre, og har armen vennskapelig rundt hans skulder. De står med ryggen til kamera og skuer ut over et tåkebelagt hav. Bildet er i blåaktige gråtoner, men t-skjorta til den høyeste gutten er i gult. Tekst øveerst: "Landsmøte 2.-3. november". Nederst til høyre er logoen til LMSO.Medlemmer og frivillige ønskes velkommen til LMSO sin landsmøtehelg 2019!

Dato: 2.-3. november 2019
Sted: Scandic Hell, Trondheim

Viktige frister

Innspill til saker sendes [email protected] innen 4. oktober 2019.
NB: Kun medlemmer har stemmerett i landsmøtesaker. PS. Har du husket å betale medlemskontingent for medlemsåret 2019?

Saksinnspill

Vi ønsker gjerne innspill fra medlemmer til saker å ta opp på landsmøtet som skal avholdes 2. og 3. november. Standard punkter til agendaen er årsmelding, regnskap og budsjett, vedtektsendringer, kontingent og valg.

Dersom dere ønsker at andre saker skal tas opp ber vi dere sende en epost til [email protected] Viktig: Merk e-posten med «Saksinnspill»!

Forslagsfristen er lørdag 4. oktober. Sakspapirer vil gjøres tilgjengelige for medlemmene senest to uker før møtet. Styret innstiller vedtak til forslagene som kommer inn.

Husk: Når man fremmer en sak må det komme med saksvedlegg og et forslag til et konkret vedtak. Det er ikke alt som skal diskuteres på landsmøtet som formell arena.

Innkalling med saksliste og tilhørende saksopplysninger blir tilsendt per e-post så snart det er klart.

Informasjon om påmelding kommer nærmere landsmøtet.

NB: Kun medlemmer kan sende inn innspill og har stemmerett. Vi har hatt et stort frafall i medlemmer (fra nesten 300 til 60) etter at vi gikk over til nytt medlemssystem i 2018 (enten ikke registrert på nytt eller ikke betalt faktura), så hvis du for eksempel tidligere var SMS-medlem (avviklet) og ikke allerede har meldt deg inn via nettsiden/vårt nye medlemssystem for resten av medlemsåret 2019, meld deg gjerne inn via innmeldingsskjemaet. Hvis du har meldt deg inn her, skal du ha mottatt velkomstmail og faktura fra oss for 2019. Har du noen spørsmål om medlemskap, kontakt [email protected]

LMSO dekker følgende for medlemmer:

• Overnatting
• Konferansepakke begge dager
• Festmiddag lørdag 2. november.
Meld selv fra om allergier til hotellet på telefon 74844800, eller til [email protected]

LMSO dekker ikke:

• Reiseutgifter.

Påmeldingsskjema kommer snart!

Scandic Hell, Sandfærhus, Stjørdal, Norge