Hold av datoen: Landsmøte 2019 LMSO

Tidspunkt

2. - 3. november 2019

14:00 - 16:00

Sted

Scandic Hell, Sandfærhus, Stjørdal, Norge
Se veibeskrivelse

Påmelding

oto av to unge gutter med lyst hår. Gutten til venstre er litt høyere enn den andre, og har armen vennskapelig rundt hans skulder. De står med ryggen til kamera og skuer ut over et tåkebelagt hav. Bildet er i blåaktige gråtoner, men t-skjorta til den høyeste gutten er i gult. Tekst øveerst: "Landsmøte 2.-3. november". Nederst til høyre er logoen til LMSO.Medlemmer og frivillige ønskes velkommen til LMSO sin landsmøtehelg 2019!

Dato: 2.-3. november 2019
Sted: Scandic Hell, Trondheim

Viktige frister

Innspill til saker sendes [email protected] innen 4. oktober 2019.
NB: Kun medlemmer har stemmerett i landsmøtesaker. PS. Har du husket å betale medlemskontingent for medlemsåret 2019?
Innkalling med saksliste og tilhørende saksopplysninger blir tilsendt per e-post så snart det er klart.

Informasjon om påmelding kommer nærmere landsmøtet.

LMSO dekker følgende for medlemmer:

• Overnatting
• Konferansepakke begge dager
• Festmiddag lørdag 2. november.
Meld selv fra om allergier til hotellet på telefon 74844800, eller til [email protected]

LMSO dekker ikke:

• Reiseutgifter.

Påmeldingsskjema kommer snart!

Scandic Hell, Sandfærhus, Stjørdal, Norge