LMSO Rogaland: Digitalt informasjons- og planleggingsmøte

Tidspunkt

1. juni 2021

18:00 - 19:30

Sted

Digitalt møte

Påmelding

Gro Harestad er regionsansvarlig i LMSO Rogaland. Hun ønsker deg hjertelig velkommen til digitalt informasjons- og planleggingsmøte!

Den 1. juni ønsker LMSO Rogaland ildsjeler i Rogaland, Vestland og Agder velkommen til digitalt informasjonsmøte kl. 18.00 til 19.30! Kunne du tenkt deg å vite mer om Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO) sitt arbeid? Kunne du tenkt deg å gjøre en frivillig innsats for en viktig sak som Verdens Helseorganisasjon (WHO) definerer som et stort folkehelseproblem?

Vi vil gjerne bli kjent meg deg som ønsker å løfte fram seksuelle overgrep som et stort folkehelseproblem, både gjennom omfanget og konsekvensene disse påfører utsatt barn, unge og siden voksne.

Vi ser etter deg som ønsker å jobbe på systemnivå for å påvirke våre politikkere, helsetjenestene og utdanningsinstitusjonene til å planlegge gode forebyggingstiltak som kommunene forplikter seg til å iverksette og som alle er kjent med.

Vi ønsker deg som vil kjempe for at overgrepsutsatte får et helsetilbud som tar hensyn til de alvorlige konsekvensene som seksuelle overgrep kan gi. LMSO har et særlig fokus på seksuelle overgrep mot barn, påført i nære relasjoner.

Du kan være fagperson, student, pårørende og/eller vært utsatt selv. Det viktigste er at du er en som ønsker å gi litt av sin tid til et viktig arbeid.

Du kan gjerne være aktiv eller student innen følgende fagfelt/yrker:

 • Juss
 • Politi
 • Psykologi
 • Helsearbeid
 • Lærer
 • Journalist
 • Politiker
 • osv.
 • Viktigst: Vi ser etter deg som brenner for å jobbe mot overgrep, liker å lete etter løsninger, og som har troen på at frivillighetsarbeid kan føre til endringer!

Agenda for møtet

 1. Informasjon om LMSO som interesseorganisasjon
 2. Hvem er du og hva ønsker du å bidra med
 3. Danne arbeidsgrupper for vårt videre arbeid i regionen

Spørsmål kan sendes regionsansvarlig Gro Harestad på [email protected].

Vi håper å se deg på møtet!