LMSO sin årsmelding for 2019: Regionsaktivitet, film- og teaterprosjekter, interessepolitisk arbeid, medlemsaktivitet og mye mer!

Teaterstykket “Man er først og fremst menneske — et vitnesbyrd” hadde turné i november 2019. Stykket ble utviklet i et samarbeid mellom Aimée Kaspersen og LMSO. Les mer om det i årsmeldingen! Foto: Tatjana Breda-Gulbrandsen.

LMSO sin årsmelding for 2019 er ute! Årsmeldingen er en viktig oversikt med mye nyttig og spennende informasjon for alle som er interessert i LMSO sitt arbeid.

Ta en titt på Årsmelding og regnskap 2019!

I årsmeldingen vår kan du lese om organisasjonen og vårt arbeid på mange forskjellige områder i 2019.

I årsmeldingen finner du oppsummeringer av all den varierte aktiviteten i alle LMSO sine regioner,  informasjon om LMSOs film- og teaterprosjekter, og oversikt over vår deltakelse på konferanser og arrangementer.

I tillegg kan du lese om blant annet:

  • Våre sine bidrag til Bufdir sitt system TryggEst
  • Foredrag som LMSO har holdt via vår Ressursbank
  • LMSO sitt arbeid  i ressurs, hørings- og innspillsgrupper på nasjonalt nivå
  • Våre bidrag osm medlem i Helsedirektoratets BrukerROP samt Helsedirektoratets brukerråd
  • Vårt interessepolitiske arbeid og bidrag i forskningsprosjekter
  • Medlems- og frivilligaktivitet, styresamlinger og andre interne samlinger
  • “Behind the scenes” om vår nettside og sosiale medier (statistikk og rapport)
  • Styrets beretning
  • …Og mye mer i Årsmelding og regnskap 2019!

LMSO deltok blant annet på Morodalsfestivalen i 2019. Alle foto: Hylja Häninger.