Ledige styreverv i LMSO fra og med landsmøtet 29. mai: — Bidra til å løfte frem overgrep som et samfunnsproblem!

Ingunn Folgerø er styreleder i LMSO.

Vil du bidra til å forebygge seksuelle overgrep i samfunnet, og bedre tilbudene til utsatte? Bli styremedlem i Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO)! Les intervjuet med to tidligere styremedlemmer og eksempler på konkrete styreoppgaver lenger ned i artikkelen for å få vite mer om hva det innebærer.

Landsmøtet til LMSO er 29. mai 2021. Det vil da være noen åpninger for styreverv!

Styrelederen i LMSO, Ingunn Folgerø, ser frem til å få flere engasjerte folk med på laget! Folgerø er rektor på en videregående skole, og har skrevet heftet «Da far ble overgriper».

Hun har også blant annet vært kommunalsjef for oppvekst og levekår i Rennesøy kommune, og er nå leder i Lærerprofesjonens etiske råd og styremedlem i BISS Chair Board Stavanger.

– Mitt engasjement er å bidra til å løfte frem overgrep som et samfunnsproblem som må bekjempes gjennom systematisk forskningsbasert arbeid!

Du trenger ikke selv være overgrepsutsatt for å delta aktivt eller være medlem i organisasjonen: Du kan være fagperson, student, lærer, forsker, pårørende eller generelt interessert i å støtte LMSO sitt arbeid.

Bidra til å sette overgrep på agendaen

LMSO jobber for at overgrepsutsatte skal bli oppdaget og få tilstrekkelig støtte og hjelp. Dette gjør vi gjennom vårt påvirkningsarbeid politisk, mot helsetjenestene, utdanningsinstitusjonene og til relevante yrkesgrupper.

Våre hovedmål er:

 • Å synliggjøre seksuelle overgrep som et stort samfunnsproblem og folkehelseproblem
 • Å styrke kunnskapen om konsekvensene av seksuelle overgrep
 • Å samordne et effektivt og formalisert påvirkingsarbeid, med fundamendt i erfaring, fag og forskning, for å ivareta og forbedre rettighetene til mennesker som rammes av seksuelle overgrep.

Vi har også til enhver til tid mange spennende prosjekter på gang. Ta en titt på vår nyhetsside for et innblikk i prosjektene!

 

Konkrete eksempler på styreoppgaver

 • Planlegge, innkalle og gjennomføre styremøter og landsmøte
 • Holde styret orientert om organisasjonens økonomi og aktivitet
 • Fastsette og behandle mål og planer. Strategi og handlingsplan, vedtekter og årlige fokusområder.
 • En god del arbeid med dokumenter/skriving, som for eksempel:
  • Revidering styringsdokumentet, handlingsplan mm.
  • Referat og protokoller
  • Opplasting av referater, innkallinger, vedtekter mm. til Styrets område på Google Disk – holde orden i mappen

— Stolt av at vi har fått til mer synlighet og åpenhet om tematikken

Foto av kvinne med blondt hår til litt lenger enn skuldrene. Hun har på seg en rutete skjorte og smiler og ser nn i kameraet. Hun har blå øyne. Bakgrunnen er et uklart landskap.I 2019 intervjuet vi daværende styremedlem Thale Juul:

— Hvorfor er du styremedlem i LMSO?

— Jeg er engasjert i temaet og opptatt av å få vekk tabu, sier Thale Juul, styremedlem i LMSO. Hun jobber til daglig som leder for Business Support i Teekay Offshore Production.

— Hva er du mest stolt av at styret har fått til i løpet av din styreperiode?

— Jeg er mest stolt av hvordan LMSO totalt sett har utviklet seg som organisasjon, fått til mer synlighet og åpenhet om tematikken, sprer kompetanse i ulike kanaler i samarbeid med ulike aktører takket være gode initiativ i de ulike regionene, robusthet, vekst og profesjonalisering som organisasjon, og styret har fått utvikle seg til å bli mer et normalt styre.

— Hva liker du best ved å være styremedlem i LMSO?

— Opplevelsen av å bidra i et viktig samfunnsmessig område sammen med flinke folk i en organisasjon i vekst og endring.

— Hvorfor burde andre vurdere å bli styremedlem i LMSO?

— Du kan bidra til å gjøre en forskjell, og lærer mye!

— Jeg liker opplevelsen av mening og følelsen av å jobbe med noe viktig

Kvinne med lys hud og mørkebrunt hår ser inn i kameraet og smiler med munnen lukket. Hun har på seg et gult skjerf og blå Bergans-jakke. I bakgrunnen er en okergul vegg.

I 2019 var Sidsel Fjelltun nestleder i LMSO. Vi intervjuet også henne:

Hvorfor er du styremedlem i LMSO?

— Jeg vil ha slutt på seksuelle overgrep, og har ikke troen på straff, men på forebygging, sier Sidsel Fjelltun.

Hun er nestleder i styret til LMSO, og jobber til daglig som psykolog.

Hvilke konkrete saker/prosjekter/arrangementer osv. er du mest stolt av at styret har fått til i løpet av din styreperiode?

— Kjedelig organisasjonsvar, men vedtektsendringene og ny formålsparagraf.

Hva liker du best ved å være styremedlem i LMSO?

— Opplevelsen av mening, følelsen av å jobbe med noe viktig.

Hvorfor burde andre vurdere å bli styremedlem i LMSO?

— Fordi det er viktig å jobbe med dette, og du får mye konkret erfaring med hvorfor vi fremdeles har seksuelle overgrep i samfunnet: Verv i LMSO gir deg et kræsjkurs i alt som ikke fungerer, og det er tross alt nyttig å vite dersom du ønsker endring.

Fjelltun påpeker at det også er flere grunner til at en bør vurdere hvorvidt en ønsker et verv i LMSO:

— Primært tidsbruk, trykket det er å jobbe med et tungt felt, og utfordringene med en organisasjon i sterk endring.

Du kan lese hele vårt interessepolitiske program i vår: Strategi-og-handlingsplan-2018-2022.

Alle som ønsker å engasjere seg i LMSO sitt arbeid har mulighet til dette. Du kan bidra som medlem. Du kan registrere deg som frivillig. Medlemskap er ikke en forutsetning for frivillige bidrag.