“Overgrepsutsattes råd til leger”-filmene er ferdige: Se to av filmene her!

Stine Cathrine Hasle har vært prosjektleder for “Overgrepsutsattes råd til leger”.

I 2021 startet arbeidet med filmserie-prosjektet “Overgrepsutsattes råd til leger”.  Prosjektet fikk midler fra Bufdir med LMSO som søkerorganisasjon, og frivillige i LMSO er blant de som samarbeidet med prosjektleder Stine Cathrine Hasle om å utvikle ni manus til ni undervisningsfilmer. Nå er filmene ferdige!

Sexolog og lektor Stine Cathrine Hasle (tidl. Kühle-Hansen) tok initiativ til å lage undervisningsfilmer til leger slik at de kan møte pasienter med traumebevisst omsorg. LMSO har tidligere omtalt prosjektet i en artikkel der Hasle uttalte følgende:

— Noen leger er gode til å møte pasienter, alle pasienter, også oss overgrepsutsatte på en god måte.  Men flertallet leger har derimot lært lite om seksuelle overgrep i sin utdanning. Derfor har jeg tatt initiativ til dette prosjektet som vi har kalt «Overgrepsutsattes råd til leger».

LMSO som søkerorganisasjon og referansegruppe

I filmene får man se eksempler på hvordan leger på en god måte kan møte overgreputsatte.

Prosjektet har vært et et brukerstyrt samarbeidsprosjekt i dobbel forstand, fordi medlemmer fra LMSO og et utvalg dyktige leger samskriver manus til ni undervisningsfilmer som viser ni konsultasjoner.

LMSO har vært søkerorganisasjon, frivillige fra LMSO satt i referansegruppen og ga innspill i den siste høringsrunden om filmen, i tillegg til at LMSO delte informasjon og spørreskjemaer om prosjektet i våre digitale kanaler for på hente innspill fra utsatte.

— Målet med filmene er å gi leger mer kompetanse i hvordan de skal møte pasienter som i tillegg til å være syke også har en overgrepserfaring, slik at pasienten ikke blir retraumatisert, sier Hasle.

Leger er målgruppe

Filmenes primære målgruppe er de 4800 fastlegene i Norge, men filmene kan også være nyttige for andre leger. Filmene er tilgjengelige for leger via nettsidene til Stiftelsen Senter for kvalitet i legetjenester.

Ifølge Legeforeningen har Norge totalt 29248 yrkesaktive leger under 70 år. I tillegg er det 3900 medisinstudenter i Norge (og 3300 studenter i utlandet) som kan få tilgang til filmene.

Filmene skal også blant annet brukes i relevant undervisning både ved OsloMet og Universitetet i Oslo. I tillegg skal LMSO bruke det i vårt formidlingsarbeid.

Her kan du se to av filmene:

1. “Overgrepsutsates råd til legen: Eivind”

2. “Overgrepsutsates råd til legen: Kristine”