Stine Sofies Stiftelse på tokt for en god barndom: Ror fra Grimstad til Oslo for de voldsutsatte barna

19. mai 2019 var det 19 år siden Baneheiadrapene. Samme dag gikk startskuddet for årets viktigste rotur: På vegne av Stine Sofies Stiftelse (SSS) reiser reiser 46 mennesker på tokt for en god barndom. Sammen med de seks robåtene er to seilskuter med på turen. De skal innom totalt 16 havner på turen.

Foto av kvinne til venstre og mann til høyre i oransje rengjakke og gul og sort flytevest. DE har rød caps. Bak dem er en havn med båter. Det regner.
Tatjana Breda-Gulbrandsen og hennes samboer Geir Arne Hageland er godt i gang med roingen — i all slags vær. Foto: Stine Sofies Stifelse

Bak årene på turen mellom Grimstad og Oslo sitter blant annet Tatjana Breda-Gulbrandsen (36) og hennes samboer Geir Arne Hageland (47).

– Jeg kan ikke tenke meg noe viktigere enn å jobbe for at barn ikke skal oppleve vold eller overgrep, sier Breda-Gulbrandsen.

Godt trente ildsjeler på meningsfull rotur

– Når vi vet at i snitt to i hver skoleklasse er utsatt, og at det som skjer i barndommen kan ødelegge for resten av livet, så er det lite som er mer meningsfullt, sier hun.

Breda-Gulbrandsen jobber til daglig som markedskoordinator i Nasjonalparkriket Reiseliv, og er en ildsjel når det kommer til frivillighet: I tillegg til å bidra i SSS, bidrar hun også som frivillig i LMSO, hvor hun blant annet er ansvarlig for medlemssamlingene.

– Vi er blant de 30 som ror og hjelper til med de praktiske oppgavene, forteller Hageland, som er daglig leder i Funkibator og varaordfører (Sp) i deres hjemkommune Dovre.

Hageland har deltatt på blant annet “Ingen grenser” og idrettskonkurranser.

Breda-Gulbrandsen forteller at hun også har trent seg målrettet opp til turen – helt siden august i fjor.

– Jeg er glad i sjøen og kysten! Jeg synes ikke dagsetappene på sju-åtte timer er så uoverkommelige – bare været ikke slår seg vrangt, sier hun.

Snakker med barnehagebarn underveis om kropp og grenser

På dagtid tar de med seg barnehagebarn på tokt. Pedagoger fra Stine Sofies Stiftelse skal snakke med barna om vold og overgrep, om kropp og grenser, og om å varsle om vonde opplevelser og hemmeligheter.

– Det er barna det handler om, og det er barna vi nå skal ro for, forteller Breda-Gulbrandsen.

Målet er å snakke med barna om vold og overgrep, om kropp og grenser, og om å varsle om vonde opplevelser og hemmeligheter.

– I hver havn vi skal besøke er det lagt opp til at barnehager skal få være med seilskutene på dagstokt. Pedagoger i Stine Sofies Stiftelse har utarbeidet undervisningsopplegget, supplerer Hageland.

Foto av en kvinne og en mann ytterst på en havn. Kvinen har blå skjorte, solbriller og vinker til kamera. Mannen har sort t-skjorte, livvest og proteser på beina. Foran dem står en haug med diverse utstyr de skal bruke i sammenheng med toktet: Sovepose, ting i pressening osv.
Breda-Gulbrandsen og Hageland bidrar med både praktiske ting og roing under toktet. Foto: Stine Sofies Stiftelse

– Målet er å snakke med barna om vold og overgrep, om kropp og grenser, og om å varsle om vonde opplevelser og hemmeligheter.

Breda-Gulbrandsen forteller at samtalene startet om bord i skonnertene “Solrik” og “Fryden”, og opplegget skal videreføres i barnehagene. Barna blir også kjent med sjøstjernen “Stella”. Sjøstjernene har en spesiell evne til å reparere en skade.

– Slik kan vi bevisstgjøre barn og unge på hvordan vi kan bygge oss opp igjen etter vonde opplevelser, krenkelser og overgrep, sier Breda-Gulbrandsen.

Store forskjeller mellom kommunene

Det er lokalvalg til høsten, og et viktig mål med roturen er hva kommunene kan gjøre i arbeidet for en barndom uten vold og overgrep.

– Vold og overgrep rammer hardt, og det rammer hele familien, sier Breda-Gulbrandsen.

Hun forteller at tilbakemeldingene som Stine Sofie-senteret har fått fra familiene som har hatt opphold der, viser at det er store forskjeller i hvordan de opplever å bli ivaretatt i hjemkommunen:

– Noen får god støtte og oppfølging – men altfor mange strever med å få oversikt, og en god og sammenhengene hjelp.

– Systemet svikter de volds- og overgrepsutsatte barna, og kommunene har et ansvar!

– Kommunene må bidra i forebyggingsarbeidet

Hun får støtte av sin samboer:

– Arbeidet for en trygg og god barndom krever lokal innsats i hver kommune, sier han. Han ønsker at også deres egen kommune, Dovre, skal ha sterkt fokus på hvordan de kan bidra i arbeidet.

Når et barn først er utsatt for vold eller overgrep, er det også viktig at systemet ikke svikter

Breda-Gulbrandsen forteller om de tre sakene SSS serverer lokalpolitikerne i hver havn:

– Forebygging er nøkkelen: For det første må fødselsforberedende kurs og foreldreveiledning på helsestasjon være tilgjengelig og kostnadsfritt for alle, og alle barnehager og skoler må sette vold og overgrep på timeplanen.

En kvinne på vernstre side med solbriller, rød Caps og blå jakke med Rema 1000-logo og Stine Sofies Stiftelse-Logo. En mann på høyre side med kort, hår som smiler og ser i kamera, med samme bekledning. .Bak dem er det en selskute.
Det samfunnsengasjerte paret finner glede i å strekke seg for de som trenger det. Foto: Privat.

– Når et barn først er utsatt for vold eller overgrep, er det også viktig at systemet ikke svikter, sier hun.

– I tillegg må tilbudet til volds- og overgrepsutsatte barn være et helhetlig og koordinert tilbud på barnas premisser.

Toktet vil den 3. juni ha vært innom mange havner med informasjon til både barnehager, lokalpolitikere og øvrig publikum.

Endestasjonen er Operaen i Oslo.

– Vi er glade for å få være med på noe som har en så stor betydning. Vi vil bidra – strekke oss litt lenger på vegne av dem som virkelig trenger det, sier Breda-Gulbrandsen.

Les mer om toktet og Stine Sofies Stiftelse på deres nettsider.