Spørreundersøkelse fra LMSO: Har coronasituasjonen påvirket ditt behandlingstilbud?

Landsforeningen mot seksuelle overgrep har laget en spørreundersøkelse der formålet er å samle inn erfaringer fra hvordan utsatte med behov for psykiske helsehjelp har opplevd unntakstilstanden under coronaviruset.

Helsedirektoratet oppfordrer alle organisasjoner til å samle inn erfaringer slik at myndighetene kan danne seg et bilde av hvordan tiltak og prioriteringer i denne unntakstilstanden har påvirket folkehelsen. LMSO vil formidle resultatene fra undersøkelsen til Helsedirektoratet.

Det er viktig med erfaringsstemmene!

Spørreundersøkelsen sikter etter å kartlegge hvorvidt behandlingen din har blitt påvirket av corona-situasjonen, og i så fall hvordan.

Undersøkelsen er anonym.

LMSO videreformidler til Helsedirektoratet

I januar 2019 ble LMSO medlem av Helsedirektoratets BrukerROP.

Dette rådet består av bruker-, interesse- og pårørende organisasjoner innenfor feltet rus og psykiske helse.

Rådet sine oppgaver er å bringe inn erfaringsfeltet i utviklingen av et bedre helsetilbud. Nå trenger rådet tilbakemeldinger fra deg som er bruker/pasient og/eller pårørende!

Foto av en åker i frost. Til høyre for bildet, omtrent i midten dybdemessig, sitter enmann på huk og ser videre inn i bildet. Han ser på en tåkebelagt åker og en skoglinje i det fjerne. Fotoet er i blågrå toner. Unntaket er jakken til mannen, som er i en sterk guloransje farge.