Ledige styreverv i LMSO: — Du kan bidra til å gjøre en forskjell!

Vil du bidra til å forebygge seksuelle overgrep i samfunnet, og bedre tilbudene til utsatte? Bli styremedlem i Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO)! Les intervjuet med to styremedlemmer og eksempler på konkrete styreoppgaver lenger ned i artikkelen for å få vite mer om hva det innebærer.

Landsmøtet til LMSO avholdes 14. november 2020. Det vil da være noen åpninger for styreverv! NB! Du må kunne delta fysisk på landsmøtet vårt den 14. november (sted blir snart annonsert). Deltakelsen på landsmøtet er i digital for våre medlemmer, men vi ønsker at styremedlemmer deltar fysisk hvis mulig.

Dersom du er forhindret fra å delta fysisk på landsmøtet grunnet funksjonsvariasjon, kronisk sykdom eller lignende: Meld uansett interesse, så finner vi en løsning!

LMSO jobber for at overgrepsutsatte skal bli oppdaget og få tilstrekkelig støtte og hjelp. Dette gjør vi gjennom vårt påvirkningsarbeid politisk, inn mot helsetjenestene, utdanningsinstitusjonene og til relevante yrkesgrupper. LMSO har også to deltidsansatte som rapporterer til styret.

Om deg vi søker

 • Du brenner for å jobbe mot seksuelle overgrep og sette det på agendaen gjennom systematisk og overordnet arbeid, har gjerne litt organisasjonserfaring, og har tid og kapasitet til å delta på styremøter noen ganger i året og utføre diverse styrearbeid, som utarbeidelse av strategi osv.
 • Du har normalt gode IT-kunnskaper (kan håndtere e-post og Google Docs.
 • Du trenger ikke ha egenerfaring med overgrep, men kan være generelt interessert i å arbeide med å forebygge overgrep samt bedre tilbudet til utsatte. Du får bidra til et arbeid som er svært viktig og nyttig for samfunnet og enkeltindivider.
LMSO er opptatt av kunnskaper grunnlag for handling.

Om styreverv i LMSO

Styreleder, nestleder og det øvrige styret samarbeider om å planlegge og utføre oppgavene. Les mer om LMSO sin organisasjonsmodell og vårt arbeid og aktivitet i vår årsmelding for 2019.

LMSO har fokus på det tverrfaglige samarbeidet mellom forskning, fag og erfaring.

Konkrete eksempler på arbeid styremedlemmer kan utføre:

 • Planlegge, innkalle og gjennomføre styremøter og landsmøte
 • Holde styret orientert om organisasjonens økonomi og aktivitet
 • Fastsette og behandle mål og planer
 • Strategi og handlingsplan, vedtekter og årlige fokusområder
 • En god del arbeid med dokumenter/skriving (handlingsplan, referater, protokoller) og laste opp disse på Google Disk

Høres dette interessant ut?

Våre hovedmål er:

 • Å synliggjøre seksuelle overgrep som et stort samfunnsproblem og folkehelseproblem
 • Å styrke kunnskapen om konsekvensene av seksuelle overgrep
 • Å samordne et effektivt og formalisert påvirkingsarbeid, med fundamendt i erfaring, fag og forskning, for å ivareta og forbedre rettighetene til mennesker som rammes av seksuelle overgrep.

Vi har også til enhver til tid mange spennende prosjekter på gang. Ta en titt på vår nyhetsside for et innblikk i prosjektene!

Ettersom LMSO ikke er en brukerorganisasjon, trenger du ikke selv være overgrepsutsatt for å delta aktivt eller være medlem i organisasjonen: Du kan være fagperson, student, lærer, forsker, pårørende eller generelt interessert i å støtte LMSO sitt arbeid.

— Stolt av at vi har fått til mer synlighet og åpenhet om tematikken

Foto av kvinne med blondt hår til litt lenger enn skuldrene. Hun har på seg en rutete skjorte og smiler og ser nn i kameraet. Hun har blå øyne. Bakgrunnen er et uklart landskap.
Thale Juul er styremedlem i LMSO. Foto: The Foto Fairy

Hvorfor er du styremedlem i LMSO?

— Jeg er engasjert i temaet og opptatt av å få vekk tabu, sier Thale Juul, styremedlem i LMSO. Hun jobber til daglig som leder for Business Support i Teekay Offshore Production.

Hva er du mest stolt av at styret har fått til i løpet av din styreperiode?

— Jeg er mest stolt av hvordan LMSO totalt sett har utviklet seg som organisasjon, fått til mer synlighet og åpenhet om tematikken, sprer kompetanse i ulike kanaler i samarbeid med ulike aktører takket være gode initiativ i de ulike regionene, robusthet, vekst og profesjonalisering som organisasjon, og styret har fått utvikle seg til å bli mer et normalt styre.

Hva liker du best ved å være styremedlem i LMSO?

— Opplevelsen av å bidra i et viktig samfunnsmessig område sammen med flinke folk i en organisasjon i vekst og endring.

Hvorfor burde andre vurdere å bli styremedlem i LMSO?

— Du kan bidra til å gjøre en forskjell, og lærer mye!

— Jeg liker opplevelsen av mening og følelsen av å jobbe med noe viktig
Kvinne med lys hud og mørkebrunt hår ser inn i kameraet og smiler med munnen lukket. Hun har på seg et gult skjerf og blå Bergans-jakke. I bakgrunnen er en okergul vegg.

Sidsel Fjelltun var tidligere nestleder i LMSO. Dette intervjuet er fra 2019, men vi tar det med i år for å vise også tidligere styremedlemmers erfaring!

Hvorfor er du styremedlem i LMSO?

— Jeg vil ha slutt på seksuelle overgrep, og har ikke troen på straff, men på forebygging, sier Sidsel Fjelltun.

Hun er nestleder i styret til LMSO, og jobber til daglig som psykolog.

Hvilke konkrete saker/prosjekter/arrangementer osv. er du mest stolt av at styret har fått til i løpet av din styreperiode?

— Kjedelig organisasjonsvar, men vedtektsendringene og ny formålsparagraf.

Hva liker du best ved å være styremedlem i LMSO?

— Opplevelsen av mening, følelsen av å jobbe med noe viktig.

Hvorfor burde andre vurdere å bli styremedlem i LMSO?

— Fordi det er viktig å jobbe med dette, og du får mye konkret erfaring med hvorfor vi fremdeles har seksuelle overgrep i samfunnet: Verv i LMSO gir deg et kræsjkurs i alt som ikke fungerer, og det er tross alt nyttig å vite dersom du ønsker endring.

Fjelltun påpeker at det også er flere grunner til at en sterkt bør vurdere hvorvidt en ønsker et verv i LMSO:

— Primært tidsbruk, trykket det er å jobbe med et tungt felt, og utfordringene med en organisasjon i sterk endring.

Du kan lese hele vårt interessepolitiske program i vår: Strategi-og-handlingsplan-2018-2022.

Alle som ønsker å engasjere seg i organisasjonens arbeid har mulighet til dette. Du kan bidra som fast giver eller medlem, eller registrere deg som frivillig uten å være medlem.