Teaterturné i sør med “Man er først og fremst menneske” — sponset med 600 000 kr fra ExtraStiftelsen

Aimée Kaspersen. Foto: Silje Bullgård Photography

I 2015 tok Aimée Kaspersen kontakt med LMSO for bidrag til sin masteroppgave. Og slik ble et samarbeid om teaterstykket “Man er først og fremst menneske” til — for å belyse tematikken om overgrepsusatte på en nyskapende måte. Etter en vellykket turné i nord har ExtraStiftelsen nylig gitt midler på 600 000 kr for å fortsette turneen.

— Vi er utrolig glade for å ha fått støtte fra Extrastiftelsen! Det gir oss en skikkelig boost i arbeidet videre, sier Kaspersen.

Kaspersen er prosjektleder og frivillig i LMSO, og står bak teaterforestillingen. Hun er utdannet scenekunstner med bachelor- og mastergrad i teater fra NTNU.

På LMSO sitt landsmøte i 2018 ble hun tildelt Ildsjelprisen for sin innsats med “Man er først og fremst menneske”.

Viser individene bak statistikken

Forestilingen viser helt vanlige mennesker som har hatt ulike møter med både politi, helsevesen og rettsstaten Norge.

Plakat med teksten "Man er først og fremst menenske" I rødt oppå et bilde av tre mennesker som sitter med ryggen til og ser inn i et tåkete, blått omrde med en trestamme til venstre i bildet.Den viser senvirkninger etter seksuelle overgrep og tanker om psykisk helse.

Den viser tall og statistikk – men viktigst av alt, den viser noen av individene bak tallene – for hvem er egentlig de?

De involverte i å sette opp teaterstykket håper å åpne for en dialog som på sikt kan bevisstgjøre folk i det daglige og ufarliggjøre overgrep som tema.

Dette gjøres gjennom foredrag, dokumentarteater og i ettersnakk hvor publikum kan delta.

Målet er et samfunn som er bedre rustet til å se og forebygge seksuelle overgrep, men også bidra til et samfunn som møter overgrepsutsatte som det de er: først og fremst mennesker.

— Sårt behov for denne type formidling

— Det er på grunn av støtteordninger som eksempelvis ExtraStiftelsen at dette kan bli en realitet. For oss er det svært gledelig at de ser verdien i prosjektet, og det gir oss en garanti for at vi kommer et godt stykke på veien, sier Kaspersen.

Foto av en teaterscene. På en rød mur laget av røde klosser (tre i høyden og fem i bredden) sitter tre mennesker: En mann med olaskjorte, sort bukse og skjegg og en kvinne med brunt hår og panenlugg hvis hode titter frem over mannens skulder. Bak kvinnen sitter en andre kvinne og omfavner begge de to foran seg. Gulvet er sort. I bakgrunnen ser vi en vegg satt opp av grå pappesker.
Foto: Aimée Kaspersen – fra forestilling 2017.

— De milene vi la bak oss i nord og møtene vi hadde der, viser at det er sårt behov for denne type formidling.

Kaspersen mener at teater har et unikt potensiale i formidling av erfaringer og fakta.

— Høsten 2019 skal vi ut på veien igjen — denne gangen sør for Trondheim.

— Vi sikter oss foreløpig inn på månedsskiftet oktober-november, men datoer blir først avklart når vi kommer litt lengre ut i prosessen. Det samme gjelder eksakte spillesteder.

— Men vi skal dekke store områder også denne gangen. Hvis alt går i boks kan det også forventes en rekke spennende samarbeidspartnere, men dette kan vi ikke si så veldig mye om enda. Her gjelder det å følge med!

Planlegger neste turné

— Vi er nå i planleggingsfasen av neste turné, samtidig som vi holder på å avslutte forrige turné og rapporteringen som tilhører der, sier Kaspersen.

— Det er enda noen søknader som skal inn for 2019-turnéen, og vi håper å kunne få en samlet fullfinansiering denne gangen, sier hun.

LMSO bidrar blant annet med søknadsveiledning i denne prosessen.

— Arbeidet som foregår i forkant og etterkant av turnéene er stort og tidkrevende, men møtene på veien gjør det verdt det.

— Vi ser at vinklingen er viktig og at det er en essensiell verdi i det å møte mennesker ansikt til ansikt. Dette gir rom for spennende diskusjoner og refleksjoner i etterkant, både for utøvere og deltakere, sier Kaspersen.

Informanter og fagrepresentater fra LMSO

Foto av kvinne som ser i kameraet og smiler bredt. Hun har blondt hår til lenger enn skuldrene, pannelugg og en hvit skjorte med sorte striper. I bakgrunnen ser vi en gul vegg og en døråpning ut til en gang.
Elin Skjeltorp, daglig leder i LMSO.

— LMSO har bidratt med informanter i forkant av dette stykket, og fagrepresentanter derfra har vært involvert i hele prosessen. Informantene har kommet fra hele landet, forteller Elin Skjeltorp, daglig leder i LMSO.

—  Forestillingen belyser et område de fleste ikke ser, og den gir etter vår oppfatning et helt spesielt og unikt innblikk i det komplekse ved et liv som overgrepsutsatt, sier hun.

—  Å formidle erfaringer og kunnskap om konsekvensene av overgrep på en slik arena er relativt nytt, og det gir helt nye dimensjoner i opplevelsen – og dermed også forståelsen – av problematikken.

Hun forteller at stykket passer både ungdom og voksne, og kan ses som et annerledes bidrag til

ExtraStiftelsen har bevilget midler til prosjektet.

fagkunnskapene rundt seksuelle overgrep.

— LMSO ønsker å anerkjenne kunst og kultur som en unik og kompetent arena for formidling av kunnskap, i tillegg til at kunst og kultur også med stor fordel brukes av mange tidligere utsatte i bearbeidelsesprosessen, sier Skjeltorp.