Vil du jobbe med å sette folkehelseproblemet overgrep på agendaen? LMSO søker generalsekretær i 75% stilling (mulighet for økning)

Om stillingen

Er du en samfunnsengasjert person som vil bidra til å sette folkehelseproblemet overgrep på agendaen? Vil du jobbe for å forebygge overgrep ved å spre kunnskap og informasjon via blant annet digitale kanaler, påvirkningsarbeid og samarbeidsprosjekter, og jobbe for å bedre behandlingstilbudet for utsatte?

Informasjons-rådgiver Andrea Bruer ser frem til å samarbeide med deg!

LMSO søker en generalsekretær i en 75% stilling (med mulighet for økt stillingsprosent i 2022) som et ledd i utviklingen og profesjonaliseringen av en interesseorganisasjon i vekst.

Som generalsekretær i LMSO er du daglig leder og har blant annet personalansvar for vår informasjonsrådgiver i 60%-stilling, som du vil samarbeide tett med. I tillegg vil du ha tett oppfølging av frivillige regionsansvarlige.

Du trenger ikke selv å være overgrepsutsatt for å være ansatt, medlem eller frivillig i LMSO, men engasjement for saken er viktig. Det er en fordel at du er kjent med fag, forskning og/eller erfaringskompetanse knyttet til overgrep.

Vi satser på politisk påvirkning fremover, i tillegg til å rekruttere flere regionsansvarlige over hele landet.

Derfor søker vi en generalsekretær som har erfaring og kompetanse innen politisk påvirkning og organisasjonsarbeid.

Arbeidsoppgavene dine vil være å

 • sørge for god daglig drift av organisasjonen gjennom administrativt arbeid som å utforme retningslinjer og rutiner, besvare henvendelser, kontakt med samarbeidspartnere og øvrig forefallende kontorarbeid.
 • sørge for et godt arbeidsmiljø for informasjonsrådgiver og frivillige, og sikre at disse får nødvendig opplæring
 • sørge for at strategier og handlingsplaner følges opp, og at målene blir nådd
 • bedrive organisatorisk utviklingsarbeid
 • arbeide strategisk for å påvirke politiske beslutningstakere og prosesser, og igangsette og samordne arbeidet hos våre dyktige frivillige
 • være bindeledd mellom styret, ansatte og frivillige, og sikre kontinuerlig god informasjonsflyt mellom disse
 • skrive søknader og rapporter i forbindelse med økonomiske tildelinger
 • koordinere og utvikle lokal aktivitet og regioner, og følge opp regionsansvarlige sitt arbeid gjennom jevnlig kontakt, veiledning og møter
 • ha budsjett- og økonomistyrings-ansvar, inkludert oppfølging av regnskapsfører og rapportering til styret, oppfølging av bankforbindelser og lønns- og personaladministrasjon. LMSO har ekstern regnskapsfører som bistår i arbeidet.
 • nettverksbygge med relevante instanser og personer
 • samarbeide tett med informasjonsrådgiver om rekruttering av frivillige og medlemmer, kampanjer, medieutspill, kronikker, innhold til sosiale medier og nettside og øvrig informasjonsarbeid
 • holde foredrag og presentasjoner og organisere møter og arrangementer i organisasjonens regi
 • representere organisasjonen og dens interesser i media og i våre egne kanaler ved behov
 • forberede styresaker og iverksette vedtak besluttet av styret
 • oppfølging av interne og eksterne prosjekter
 • utføre andre oppgaver som pålegges av styret

Våre flotte frivillige regionsansvarlige gleder seg til å bli kjent med deg!

Grunnleggende kvalifikasjoner

 • Sterkt engasjement for folkehelseproblemet overgrep.
 • Erfaring med og engasjement for organisasjonslivet og frivilligheten i Norge. Du har gjerne erfaring med styrearbeid eller samarbeid mellom styre og sekretariat i en frivillig organisasjon, eller annet administrativt arbeid.
 • Forståelse for og/eller erfaring fra politisk arbeid, eller sterk interesse for å sette seg inn i politiske påvirkningsprosesser.
 • Svært god kompetanse i norsk (muntlig og skriftlig) og god kompetanse i engelsk (muntlig og skriftlig).
 • Strategisk relasjons- og nettverksbygger.
 • Gode digitale ferdigheter.
 • Strukturert, presis og god på både initiativ, gjennomføring og sluttføring.
 • Økonomiforståelse og kunnskap om innhenting av midler og oppfølging av budsjett.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Kompetanse på og forståelse for politiske prosesser i Norge, og interesse for politisk påvirkning.
 • Ledererfaring og/eller erfaring med personalansvar, men erfaring fra arbeid i organisasjoner veier tyngst.
 • Kjennskap til inkluderende arbeidsliv og forskjellige typer tilrettelegging.
 • Relevant høyere utdannelse på masternivå innen fagfelt som helse, samfunn, politikk og/eller administrasjon. Relevant arbeidserfaring og/eller erfaring fra organisasjonslivet kan kompensere for en mastergrad.
 • Erfaring fra prosjektbasert arbeid og prosjektstyring.

Personlige egenskaper

 • Du er god på å prioritere og overholde frister i en hektisk hverdag, å følge opp arbeidsoppgaver og å delegere oppgaver ved behov.
 • Andre har beskrevet deg med flere av disse adjektivene: Raus, engasjert, initiativrik, trygg, inkluderende, fleksibel, løsningsorientert, resultatorientert, oppmuntrende, humørfylt, positiv.
 • Du har tillit til dine medarbeidere og liker godt å samarbeide med andre.
 • Du er tydelig og beslutningsdyktig, og samtidig åpen for andre perspektiver.
 • Du har kjennskap til, og god forståelse for, rollen som generalsekretær med ansvar for både administrasjon og politikk.
 • Evne til å arbeide strukturert, målrettet og strategisk.
 • Gode kommunikasjonsegenskaper og formidlingsevner, både muntlig og skriftlig.
 • Dyktig på konflikthåndtering og diplomati.
 • Dersom du gjør feil, bruker du det som en læringsmulighet.

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Spennende oppgaver i en organisasjon i vekst som jobber for en svært viktig sak.
 • Samarbeid i et nasjonalt nettverk av engasjerte fagfolk, erfaringsformidlere og forskere, samt våre flotte frivillige.
 • Mulighet til å bidra til samfunnsmessig til å sette overgrep og traumebehandling på agendaen.
 • En fleksibel arbeidshverdag med mulighet for individuell tilrettelegging.
 • Fleksibel kontorplass samt tilhørende møterom og seminarrom som vi leier av en annen organisasjon sentralt i Oslo (Torggata).
 • Fleksibel arbeidstid og hjemmekontor hvis ønskelig. Med tanke på at stillingsprosenten er på 75% og at det er fleksibel arbeidstid og -sted, er det også mulig å studere deltid ved siden av arbeidet.
 • Ferieordning/avspaseringsordning som følger skolens kalender.
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere og frivillige.
 • Mulighet for økt stillingsprosent på sikt. Dette avhenger blant annet av tilskuddssøknader og politisk påvirkning (statsbudsjett) som generalsekretær har ansvar for.
 • Fastsatt brutto årslønn for 75% stilling er kr 395,971.88. Dette tilsvarer en brutto månedslønn på 32,997 kr.
Styreleder i LMSO, Ingunn Folgerø, ser frem til å ansette en dyktig og engasjert generalsekretær!

Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes i forbindelse med arrangementer i organisasjonens regi og samarbeid med frivillige. Vi tilrettelegger primært for digitale møter ved store avstander. Noe reisevirksomhet kan likevel bli aktuelt i forbindelse med arrangementer og møter som ikke kan utføres digitalt.

Søknadsfrist: Send søknad og CV snarest, og senest 13.6, til [email protected].

Ønsket tiltredelse er august 2021, men dette kan diskuteres nærmere.

Spørsmål om stillingen? Kontaktstyreleder Ingunn Folgerø på [email protected] og/eller eller informasjonsrådgiver Andrea Bruer på [email protected].

Les mer om LMSO og vårt arbeid på denne nettsiden. Ta gjerne en titt på vår årsmelding for 2020, samt vår strategi- og handlingsplan.

Vi ser frem til å høre fra deg!