Digitalt landsmøte for LMSO 14. november

Tidspunkt

14. november 2020

12:00 - 16:00

Sted

Internett

Påmelding

Vi ønsker i år våre medlemmer velkommen til et digitalt landsmøte 14. november! Som tidligere annonsert i på vår nettside, sosiale medier og nyhetsbrev blir det landsmøte 14. november. Det blir i år digital deltakelse for medlemmene våre på grunn av pandemien. Les videre for mer informasjon om gjennomføringen. 

Sakspapirer og vedlegg

Oppdatert 30.10: Innkalling med saksliste og program, samt vedlegg, er nå klart! Styret ber om at alle påmeldte setter seg inn i disse sakspapirene og vedleggene før møtet:

Har du endringsforslag til sakene eller spørsmål om landsmøtet nå i ukene før landsmøtet?
Bare send en e-post merket “endringsforslag” eller “spørsmål om landsmøtet” og beskriv endringene dine eller hva du lurer på til [email protected]. Du kan også komme med spørsmål og endringsforslag under generalprøven 12. november 19-20 (mer info under).

Praktisk gjennomføring av møtet

Lurer du på hvordan vi skal gjennomføre det digitale møtet rent praktisk? Se saksvedlegg 7b Praktisk gjennomføring av møtet. 

Se også saksvedlegg 7a Forretningsorden for generell informasjon om gjennomføringen av  møtet, ordensregler og så videre. Merk at gjennomføringen av stemming i år blir noe annerledes enn beskrevet i forretningsorden, jamfør informasjonen i vedlegg 7b: Vi bruker chat istedet for håndsopprekning.

Det blir også en generalprøve for de påmeldte som ønsker det den 12.11 klokken 19-20. Les videre for mer informasjon!

Dato og tidspunkt: 14. november 2020, 12:00-16:00
Sted: Internett, videomøte på Google Meet. Påmeldte får tilsendt link til digitalt møterom dagen før møtet. Les videre for mer informasjon om gjennomføring.

Påmelding:

 • Meld deg på vårt digitale landsmøte for 2020 via vårt påmeldingsskjema innen 10. november.
 • Husk også at for å ha stemme- og forslagsrett må du være ordinært medlem eller familiemedlem i LMSO (både melde deg inn og betale faktura senest innen torsdag 12.11), ellers har du kun talerett på møtet. Vi sjekker i vårt system om alle påmeldte til landsmøtet har betalt fakturaen for 2020. Du trenger ikke foreta deg noe her, da påmeldte vil få beskjed på e-post dersom vi oppdager manglende betaling av medlemskap. Om man ønsker kan man delta på landsmøtet uten medlemskap, men man har da ikke forslags- og stemmerett. Man har dog talerett.
 • Du kan gjerne melde deg inn i LMSO som ordinært medlem eller familiemedlem for å få stemme- og forslagsrett på møtet! Medlemskapskontingenten er redusert fra 300,- til 30,- for ordinært medlem og fra 400,- til 40,- for familiedlemskap ut året! 

Viktige frister og informasjon om generalprøve

 • Påmeldingsfrist for landsmøtet: Påmeldingsfristen har gått ut.
 • Forslagsfrist for medlemmer: Fire (4) uker før landsmøtedato, altså 17. oktober. Forslagsfristen er nå gått ut.

Vil du være med på en digital generalprøve?

 • Vi arrangerer en drop-in-generalprøve for landsmøtet den 12.11 klokken 19:00-20:00.
 • Målet er at påmeldte skal bli kjent med og føle seg trygge på de digitale verktøyene vi bruker.
 • Ingen påmelding til selve generalprøven er nødvendig (det holder at du har meldt deg på landsmøtet), bare hold av dato og tid. Linken til det digitale generaprøve-møterommet sendes til alle landsmøte-påmeldte dagen før generalprøven.
 • På generalprøven får du teste ut Google Meet, som er videoløsningen med chat som vi vil bruke under landsmøtet, samt Google Forms (digital skjemautfylling), som vi bruker til å stemme på noen saker i forkant av møtet.
 • Vi vil underveis i generalprøven hjelpe deg dersom du har tekniske spørsmål.
 • Du er også hjertelig velkommen til å bruke chatten til å komme med endringsforslag til sakene i sakspapirene, og du kan ellers stille generelle spørsmål til styremedlemmer om landsmøtet.

NB: Kun ordinære medlemmer har forslags- og stemmerett i Landsmøtesaker. LMSO-frivillige som ikke er betalende medlemmer kan delta og har talerett, men har ikke forslags- og stemmerett. Faste givere/støttemedlemmer har også talerett, men ikke forslags- og stemmerett.

Ildsjelpris

På landsmøtet skal også Ildsjelprisen 2020 deles ut! Er det noen i LMSO du syns har utmerket seg ved å vise særlig personlig initaitv og innsats i organisasjonens regi? Noen du tenker fortjener en ekstra oppmerksomhet og bekreftelse for arbeidet sitt? Da kan du nominere vedkommende til Ildsjelprisen 2020 – og du kan nominere så mange du vil!

Har du spørsmål om landsmøtet?

Kontakt [email protected].