Kjenner du en eller flere LMSO-ildsjeler? Nominer dem til Ildsjelprisen 2020!

Ildsjelprisen i 2018 var en skulptur spesiallaget for anledningen av kunstner Ingunn Dalin.
Foto: Andrea Bruer

Prisen “Årets ildsjel” deles ut på LMSO sitt digitale landsmøte på Scandic Hell lørdag 14. november!

Er det noen i LMSO du syns har utmerket seg ved  å vise særlig personlig initaitv og innsats i organisasjonens regi? Noen du tenker fortjener en ekstra oppmerksomhet og bekreftelse for arbeidet sitt? Da kan du nominere vedkommende til Ildsjelprisen 2020 – og du kan nominere så mange du vil!

Prisen skal ikke gå til styremedlemmer eller ansatte, men er ment å hente frem den frivillige innsatsen «på gulvet» og gi dem særlig heder.

I utdelingen av prisen vurderes tidsbruk, innsats og resultater, med det mål å løfte frem frivillige som gjør et arbeid som inspirerer oss andre.

Dette er en flott anledning for alle LMSO-medlemmer og frivillige til å vise sin takknemlighet til alle ildsjeler som står på for LMSO!

I fjor var det Gro Harestad som fikk prisen for hennes enorme innsats på flerfoldige områder for LMSO og i arbeidet mot seksuelle overgrep (les mer i artikkelen).

Kjenner du årets ildsjel?

Du kan nominere din kandidat til Årets Ildsjel ved å fylle ut skjemaet for ildsjel-nominasjon. Her oppgir du navn på personen og sender inn en skriftlig begrunnelse på maks 200 ord. Husk navn på kandidat og informasjon om kandidatens tilhørighet i organisasjonen.

Alle kandidatforslag skal være LMSO i hende innen 7.  november 2020.

Nominasjonskriterier

● Personen skal ha gjort en ekstraordinær innsats for LMSO.
● Personen har levd opp til formålet til organisasjonen om å “sette seksuelle overgrep og
traumer på dagsordenen i samfunnet”.
● Personen som nomineres må være aktiv frivillig, medlem eller regionsansvarlig i LMSO.

Ønsker du å nominere flere?

Bare fyll ut skjemaet for én person først. Når du er ferdig får du muligheten til å fylle det ut på nytt med en ny nominiasjon!

Formelle kriterier

1. Årets ildsjel kan ikke være ansatt eller styremedlem i LMSO. Det er åpent for at regionsansvarlige kan nomineres.
2. Personen må nomineres av et LMSO-medlem eller en frivillig i LMSO, og det må følge med en begrunnelse for nominasjonen.
3. Styremedlemmer kan nominere kandidater, men det enkelte styremedlem er da inhabil i utvelgelsesprosessen.
4. Det skal nedsettes en komite til utvelgelsesprosessen, bestående av ett medlem, ett styremedlem og daglig leder. Komiteen kan innhente ytterligere informasjon om en kandidat, men er ikke forpliktet til å gjøre det.
5. Man kan ikke nominere seg selv.

Nominasjonsprosess/komité

● Flere kjønn skal være representert, og mangfold i komiteen skal ellers etterstrebes.
● Styret velger leder i nominasjonskomiteen.
● Nestleder har medieansvar.
Nominasjonskriterier
● Personen skal ha gjort en ekstraordinær innsats for LMSO.
● Personen har levd opp til formålet til organisasjonen om å “sette seksuelle overgrep og
traumer på dagsordenen i samfunnet”.
● Personen som nomineres må være aktiv frivillig, medlem eller regionsansvarlig i LMSO.

Er det noen bestemte du tenker på etter å ha lest dette? Fyll ut skjemaet for ildsjel-nominasjon innen 7. november!