Nytt styre valgt på LMSO sitt digitale landsmøte 2020

Ingunn Folgerø er ny styreleder i LMSO.

I 2020 besluttet LMSO å gjennomføre landsmøtet digitalt. Landsmøtet ble avholdt den 14.11. Blant annet ble nye styremedlemmer valgt!

Totalt 20 stykker deltok på det digitale landsmøtet. Alle var LMSO-medlemmer og dermed stemmeberettigede. I evalueringsskjemaet etter møtet uttrykte flertallet at de hadde en positiv opplevelse med et digitalt landsmøte, og godt kunne tenke seg en lignende ordning i fremtiden, med tanke på å slippe reisevei og lignende.

Nye styremedlemmer

Nye styremedlemmer ble valgt på landsmøtet, og de konstituerte seg selv dagen etter møtet, på sitt første styremøte.

Ny styreleder ble Ingunn Folgerø. Folgerø er rektor på en videregående skole, og har skrevet heftet “Da far ble overgriper” Hun har blant annet vært kommunalsjef for oppvekst og levekår i Rennesøy kommune, og er nå leder i Lærerprofesjonens etiske råd og styremedlem i BISS Chair Board Stavanger.

– Mitt engasjement er å bidra til å løfte frem overgrep som et samfunnsproblem som må bekjempes gjennom systematisk forskningsbasert arbeid, sier hun.

Tonje Rønning-Sorkness ble valgt inn på landsmøtet, og dagen etter konstituert som styrets nye sekretær.

LMSO-styrets nye sekeretær ble Tonje Rønning-Sorkness.

Rønning-Sorkness har erfaring som daglig leder i barnehage, og en rekke verv, hoved konserntillitsvalgt i Nordlandia, nestleder i barnehageutvalget, og jobber på organisatorisk nivå med kompetanseheving og tverrfaglig arbeid rundt overgrep.

– Jeg vil bidra i arbeidet med å belyse og opplyse samfunnet om forebyggende tverrfaglig arbeid og kompetansehevingstiltak rundt seksuelle overgrep, sier Rønning-Sorkness.

Faria Noreen ble også valgt inn i LMSO-styret.

Noreen har erfaring som styremedlem i Bærum venstre, og er for tiden økonomiansvarlig for Wecycle, distriktsleder i Akershus Røde Kors Ungdom, samt tillitsvalgt i Juristforbundet Student.

Valgkomité på plass

På landsmøtet ble det valgt nye medlemmer i valgkomiteen. Følgende ble valgt inn:

  • Thale Juul (tidl. styremedlem)
  • Sidsel Fjelltun (tidl. styremedlem)
  • Gretemor Haugan
  • Ørjan Brandtzæg (også en av to regionsansvarlige i Midt-Norge)

Disse skal sikre og innstille gode styrekandidater til valg av styre på neste års landsmøte.

Vedtekstendring

Av andre saker som ble stemt over og vedtatt var en sak om var en vedtekstendring, etter noen få endringer i formuleringer. Kort fortalt ble punkter som omhandler styrets arbeid i vedtektene flyttest til paragraf 4.2 Styret. Du kan lese mer om den foreslåtte vedteksendringen i sakspapirene til landsmøtet:

Protokoll samt referat fra møtet deles så snart dette er klart.