Kjenner du en eller flere LMSO-ildsjeler? Nominer dem til Ildsjelprisen 2019!

Fjorårets ildsjelpris var en skulptur spesiallaget for anledningen av kunstner Ingunn Dalin.
Foto: Andrea Bruer

Prisen “Årets ildsjel” deles ut på LMSO sitt landsmøte på Scandic Hell lørdag 2. november!

Er det noen i LMSO du syns har utmerket seg ved  å vise særlig personlig initaitv og innsats i organisasjonens regi? Noen du tenker fortjener en ekstra oppmerksomhet og bekreftelse for arbeidet sitt? Da kan du nominere vedkommende til Ildsjelprisen 2019 – og du kan nominere så mange du vil!

Prisen skal ikke gå til styremedlemmer eller ansatte, men er ment å hente frem den frivillige innsatsen «på gulvet» og gi dem særlig heder.

I utdelingen av prisen vurderes tidsbruk, innsats og resultater, med det mål å løfte frem frivillige som gjør et arbeid som inspirerer oss andre.

Dette er en flott anledning for alle LMSO-medlemmer og frivillige til å vise sin takknemlighet til alle ildsjeler som står på for LMSO!

I fjor var det Aimée Viktoria Kaspersen som fikk prisen (video av prisutdeling i artikkelen) for hennes enorme innsats med teaterforestillingen hennes «Man er først og fremst menneske — et vitnesbyrd».

Kjenner du årets ildsjel?

Du kan nominere din kandidat til Årets Ildsjel ved å fylle ut skjemaet for ildsjel-nominasjon. Her oppgir du navn på personen og sender inn en skriftlig begrunnelse på maks 200 ord. Husk navn på kandidat og informasjon om kandidatens tilhørighet i organisasjonen.

Alle kandidatforslag skal være LMSO i hende innen 1. oktober 2019.

Lysbilde-fremvisning med flere frivillige på landsmøtet

oto av to unge gutter med lyst hår. Gutten til venstre er litt høyere enn den andre, og har armen vennskapelig rundt hans skulder. De står med ryggen til kamera og skuer ut over et tåkebelagt hav. Bildet er i blåaktige gråtoner, men t-skjorta til den høyeste gutten er i gult. Tekst øveerst: "Landsmøte 2.-3. november". Nederst til høyre er logoen til LMSO.
Ildsjelprisen deles ut på LMSO sitt landsmøte 2.-3 november på Scandic Hell.

Det er mange ildsjeler i LMSO. Kun én kan ta med seg prisen Årets ildsjel fra landsmøtet. Men
vi ønsker å vise frem mangfoldet av innsats i organisasjonen som kanskje ikke blir så synlig i
hverdagen. Vi oppfordrer derfor alle; frivillig, medlemmer, regionsansvarlig og stab om å sende
inn bilder med korte beskrivelser til [email protected] til en lysbilde-kavalkade som vises på landsmøtet.

Formelle kriterier

1. Årets ildsjel kan ikke være ansatt eller styremedlem i LMSO. Det er åpent for at regionsansvarlige kan nomineres.
2. Personen må nomineres av et LMSO-medlem eller en frivillig i LMSO, og det må følge med en begrunnelse for nominasjonen.
3. Styremedlemmer kan nominere kandidater, men det enkelte styremedlem er da inhabil i utvelgelsesprosessen.
4. Det skal nedsettes en komite til utvelgelsesprosessen, bestående av ett medlem, ett styremedlem og daglig leder. Komiteen kan innhente ytterligere informasjon om en kandidat, men er ikke forpliktet til å gjøre det.
5. Man kan ikke nominere seg selv.

Nominasjonsprosess/komité

● Flere kjønn skal være representert, og mangfold i komiteen skal ellers etterstrebes.
● Styret velger leder i nominasjonskomiteen.
● Nestleder har medieansvar.
Nominasjonskriterier
● Personen skal ha gjort en ekstraordinær innsats for LMSO.
● Personen har levd opp til formålet til organisasjonen om å “sette seksuelle overgrep og
traumer på dagsordenen i samfunnet”.
● Personen som nomineres må være aktiv frivillig, medlem eller regionsansvarlig i LMSO.

Er det noen bestemte du tenker på etter å ha lest dette? Fyll ut skjemaet for ildsjel-nominasjon innen 1. oktober!