Konkrete forslag: Dette kan DU gjøre for å bidra til å stoppe overgrep!

Ønsker du å bidra i arbeidet mot seksuelle overgrep? Lurer du på hvilke tiltak som fins? Her er noen konkrete forslag utarbeidet av oss i Landsforeningen mot seksuelle overgrep!

Seksuelle overgrep skjer på mange ulike steder og i mange ulike situasjoner.

Det er ikke ett enkelt sted der vi trenger tiltak; vi trenger et helt samfunn som forebygger at overgrep skjer og støtter opp når overgrep skjer. 

For å sette overgrep på agendaen er vi avhengige av at enkeltpersoner melder bekymring og stiller spørsmål.

Her har vi samlet noen forslag til hva du kan gjøre:

Start med deg selv først

 • Les deg opp på hva overgrep er – hvor ofte skjer det, hva kan vi gjøre med det, og hvordan påvirker det andre mennesker? 
 • Vær åpen for at seksuelle overgrep er mer vanlig enn du liker å tro og at det også skjer i ditt nærmiljø. 
 • Les vår artikkel “Myter og fakta om overgrep”
 • Vær den som tør å tenke tanken og den som tør å spørre “Hva har egentlig skjedd med deg?”. Du kan være den personen som kan utgjøre en forskjell for dette barnet.

Hvilke andre personer har du rundt deg?

 • Dersom du har egne barn, lær dem hva kjønnsorganene deres heter og forklar dem hva reglene er for å ta på dem: For eksempel er det greit for foresatte å være i ikke-seksuell kontakt med barns kjønnsorganer i forbindelse med kroppsvask. Undersøkelser hos legen er også et eksempel der ikke-seksuell berøring av kjønnsorganene er tillatt — men ingen andre voksne skal berøre barnets kjønnsorganer i andre kontekster (og jevnaldrende kun med eksplisitt samtykke fra begge). 
 • I forbindelse med å lære barn om hva som er tillatt av berøring anbefaler vi den prisbelønte animerte TV-serien for barn “Kroppen min eier jeg”, som LMSO har vært med på å utforme. NB: Serien bør helst ikke ses uten oppfølging fra voksne, og vi anbefaler at voksne leser tilhørende veiledningsmateriell.
 • Lær barna dine forskjellen mellom vonde og gode hemmeligheter.
 • Hvis noen du kjenner forteller deg om et overgrep: Lytt. Det er ikke din jobb å løse dette for dem, men det kan være din jobb å hjelpe dem med å oppsøke hjelp.
 • Informer andre om de kommer med utsagn om seksuelle overgrep som ikke stemmer. Utsagn som ikke stemmer kan være for eksempel “Overgreper så sjeldent” og “Absolutt alle som er overgrepsutsatte blir helt ødelagte mennesker som ikke får til noe resten av livet”. 

Hvilke andre systemer har du rundt deg?

 • Dersom du jobber på en arbeidsplass som leverer helse- eller velferdstjenester (for eksempel i helsevesenet eller NAV), spør hvilke rutiner de har for opplæring av ansatte om traumebevisst omsorg og hvordan møte traumeutsatte.
 • Vurder å engasjere deg i en organisasjon som arbeider med å få slutt på vold og overgrep. LMSO ønsker alltid frivillige velkommen. Ta gjerne en titt på hva slags frivillige vi leter etter for tiden på frivillig.no! Du kan også støtte LMSO økonomisk fra 50 kr årlig.