Bli regionsansvarlig i Nordland eller Østlandet!

Brenner du for å sette folkehelsproblemet overgrep og traumer på agendaen? Har du ekstra kapasitet og energi i hverdagen til å jobbe med denne tematikken, og trives med å delegere arbeid og koordinere frivillige? Er du like komfortabel med å samarbeide fysisk lokalt som digitalt nasjonalt? Er du løsningsorientert, handlekraftig og positiv? Bor du i Nordland eller på Østlandet?

Da bør du sende søknad til [email protected] om å bli frivillig regionsansvarlig i LMSO Nordland eller LMSO Østlandet!

Hvordan jobber LMSO? Ta en titt på:

Som regionsansvarlig kan dine oppgaver eksempelvis være følgende, avhengig av dine ønsker:

 • Arrangere temakvelder/fagkvelder/informasjonskvelder som kombinerer fag, forskning og erfaring: For og av fagersoner, forskere, de med egenerfaring og pårørende
 • Rekruttere, koordinere og motivere frivillige i lokale arbeidsgrupper og interne prosjekter
 • Delta på diverse kurs, webinarer og konferanser lokalt og nasjonalt og representere LMSO
 • Bygge relevante nettverk og danne samarbeid særlig lokalt (med helseforetak, utdanningsinstitusjoner, forskere, andre organisasjoner+++
 • Koordinere arbeidsgrupper for konkret politisk påvirkning lokalt, via blant annet kontakt og dialog med lokalpolitikere, kronikker i media og mye mer!

Du velger selv hvilke oppgaver du vil fokusere på, og din kapasitet og dine ønsker er i fokus.

Tilbake får du:

 • Opplæring, individuell oppfølging og tilrettelegging i tett samarbeid med vår nye generalsekretær Line K. Rødseth, ut ifra din kapasitet og dine behov
 • Faste digitale kontaktpunkter med andre regionsansvarlige + ansatte i LMSO månedlig, der vi forteller om planer for regionen den neste måneden, utveksler erfaringer og drøfter bestemte temaer hver mnd (f. eks: Hvordan planlegge et arrangement, hvordan jobbe lokalt med politisk påvirkning osv.)
 • En viktig rolle og stor påvirkningsmulighet i en organisasjon i utvikling
 • Muligheten til å være med på et konkret arbeid for å avdekke og forebygge overgrep og bedre behandlingstilbud for utsatte
 • Knytte viktige nettverk lokalt og nasjonalt med fagpersoner, forskere og erfaringsformidlere
 • Danne nettverk med engasjerte frivillige lokalt
 • Nyttig erfaring med alt fra arrangementsplanlegging til politisk påvirkning og frivilligkoordinering (gjør seg godt på CV-en!)
 • Bidra til en kjempeviktig sak!

Virker dette spennende? Send en e-post til [email protected] snarest, legg ved CV-en din og skriv om deg selv, din erfaring og hvorfor du ønsker å bli regionsansvarlig!

Føler du deg ikke truffet? Tips venner og kjente du tror kan være interesserte!
Og husk: Man trenger ikke selv være utsatt eller pårørende for å være aktiv som frivillig i LMSO eller ha et bestemt yrke/utdanning e.l., for det er engasjement for saken som er viktigst!